fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Dezynfekcja cieplna instalacji wodociągowej

Woda wypływająca z instalacji wodociągowej powinna być zawsze uprzednio zdezynfekowana, by została zapewniona odpowiednia czystość wody. Ten proces przebiega głównie w arteriach wodociągowych, które muszą przestrzegać prawa budowlanego. W budynkach, z wyjątkiem jednorodzinnych, zagrodowych i rekreacji indywidualnej, w instalacji ciepłej wody powinien być zapewniony stały obieg wody. Także na odcinkach przewodów o objętości wewnątrz przewodu powyżej 3 dm3 prowadzących do punktów czerpalnych.

Pytanie o dezynfekcję instalacji cieplnej pada często na egzaminie ustnym z uprawnień budowlanych  w specjalności sanitarnej. Na egzaminie pisemnym możesz pytanie to spotkać dla wszystkich niemalże branż (w tym również dla architektonicznej).

Na czym polega dezynfekcja

Dezynfekcja cieplna instalacji wodociągowej polega na podniesieniu temperatury ciepłej wody użytkowej. Temperaturę tę podnosi się tak, aby w punktach czerpalnych uzyskać temp. w granicach od 70°C do 80°C. Budynek powinien być przystosowany w taki sposób, aby możłiwe było przeprowadzenie tzw. „przegrzewu”.

Według określonych warunków technicznych, gdzie instalacja wodociągowa powinna umożliwiać przeprowadzanie ciągłej lub okresowej dezynfekcji metodą chemiczną lub fizyczną. Tu należy uwzględnić okresowe metody dezynfekcji. Dezynfekcję należy przeprowadzić w taki sposób, aby uniemożliwić uszkodzenie instalacji lub obniżenie jakości stosowanych wyrobów.

Po co wykonuje się dezynfekcję?

Dezynfekcja termiczna pozwala na zwalczanie Legionelli. Zabija bakterie występujące zarówno na zewnętrznej jak i wewnętrznej stronie instalacji.  Jednak jest to sytuacja chwilowa. Obserwuje się bowiem, że stężenie bakterii Legionelli wzrasta tuż po zakończeniu dezynfekcji. Jest to powód systematycznego powtarzania wykonywania przegrzewu.

Wykonanie dezynfekcji nie daje pewności, że temperatura w bardzo oddalonych odcinkach instalacji również jest wysoka. Wysoka na tyle, że spowoduje zabicie bakterii. Gwarancje osiągnięcia zamierzonego celu, czyli zabicie wszystkich bakterii, daje długo prowadzona dezynfekcja.

Charakterystyka dezynfekcji

Proces dezynfekcji jest bardzo pracochłonny. Osoby wykonujące dezynfekcję dbają o to, aby sprawdzić wszystkie punkty czerpalne. Jednocześnie muszą pilnować, aby nikt w tym czasie nie korzystał z instalacji.Mogłoby to bowiem spowodować poparzenia. Aby temu zapobiec przegrzewy wykonuje się głównie nocą.

Wpływ dezynfekcji na instalację

prowadzenie przegrzewu instalacji negatywnie wpływa na jej stan techniczny. Ciągłe podnoszenie temperatury powoduje powstanie zjawiska rozszerzalności cieplnej. Instalację poddaje się  dużym obciążeniom termicznym.

Co ciekawe przy podwyższonych temperaturach obserwuje się zwiększone osadzanie kamienia. Instalacja wodociągowa pokrywa się osadem kamienia, przez co staje się dobrą pożywką dla bakterii.

Podziel się:
Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com