fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Nieprzestrzeganie podstawowych reguł wykonania obróbek może powodować nieszczelności a nawet zagrażać życiu.

Obróbki blacharskie można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od -15°C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. Obróbki blacharskie powinny spełniać wymogi:

 • obróbki blacharskie odizolować od elementów betonowych, jedną warstwą papy podkładowej asfaltowej,
 • podłoża pod obróbki naprawić, uprzednio usuwając zmurszały i luźny beton oraz uzupełniając ubytki przy użyciu zapraw naprawczych mrozoodpornych,
 • cięcia blach na obróbki należy dokonać przy użyciu nożyc ręcznych lub gilotyn,
 • gięcie blach wykonywać przy pomocy giętarek do blach,
 • mocowanie obróbek wykonywać do powierzchni betonowych za pomocą haków,
 • przy pokryciu i obróbkach z blachy miedzianej haki stosować wyłącznie miedziane,
 • obróbki gzymsów wykonywać z arkuszy blachy długości elementu prostoliniowego i łączyć ze sobą na rąbek leżący,
 • obróbki gzymsów montować z właściwym spadkiem na zewnątrz budynku,
 • przy wykonywaniu obróbek należy zachować dylatacje zabezpieczające przed dostępem wody deszczowej.
obróbki blacharskie
obróbki blacharskie

 

Nieprawidłowo wykonane obróbki nie spełnią swojej projektowej funkcji.

Obróbki blacharskie, wykonywane w miejscu połączenia różnych materiałów, należy wykonać bardzo precyzyjnie, ponieważ zabezpieczają one przed przeciekaniem wody i deszczu do budynku. Wykonując obróbki blacharskie należy pamiętać o kilku ważnych zasadach:

 • obróbki powinny być trwałe i odporne na warunki atmosferyczne ,
 • obróbki powinny był łatwe w konserwacji,
 • nie mogą wchodzić w reakcję chemiczną oraz barwić lub być barwione przez przylegające materiały,
 • obróbka powinna mieć złącze zapewniające swobodę ruchów termicznych tak, by nie ulegała deformacjom,
 • stan obróbki powinien być regularnie kontrolowany,
 • najlepszymi materiałami na wykonanie obróbek są aluminium, miedź lub blachy pokryte stopem ołowiu i cyny (w projekcie założone są obróbki miedziane i nie zalecana jest zmiana materiału).

 

Nieprawidłowe wykonanie obróbek na styku ściany i dachu może spowodować degradację więźby i uszkodzenie elementów wewnętrznych.

Niewłaściwe wykonanie obróbek blacharskich na styku ściany i dachu może spowodować niszczenie elementów szkieletu więźby dachowej i uszkodzenia elementów wewnętrznych. W celu zapobieżenia błędom należy:

 • Wykonać podstawową obróbkę i kontrobróbkę – skompensuje to różnice ruchów termicznych pomiędzy tymi dwiema powierzchniami,
 • Wykonać podstawową obróbkę jako ciągłą lub schodkową. Obróbkę podstawową należy wywinąć pod kątem 90° na ścianę. Zapewni to właściwy zakład i zapobiegnie przedostawaniu się opadów atmosferycznych.
 • Kontrobróbkę należy wykonać w taki sposób aby wystawała 150mm w górę ściany, wpuścić w ścianę (fugę) na głębokość co najmniej 25mm i wyłożyć na obróbkę podstawową na co najmniej 100mm.
 • Obróbkę i kontrobróbkę należy wykonać z tego samego materiału, by nie dochodziło do zjawiska elektrolizy.

 

Niewłaściwe wykonanie obróbek koszy powoduje przenikanie wody do wnętrza budynku.

Niewłaściwe wykonanie obróbek blacharskich koszy powoduje przenikanie wody, a co za tym idzie niszczenie elementów więźby dachowej oraz degradację wnętrz. Proponujemy aby kosze wykonać analogicznie jak na dachach krużganków. Kształtki ceramiczne należy zabezpieczyć blachą miedzianą i montować w taki sposób aby nie kotwić ich łącznikami mechanicznymi (wkręty, gwoździe) do blaszanych koszy.

 

obróbki blacharskie - obróbka kosza dachowego
obróbki blacharskie – obróbka kosza dachowego

 

Przenikanie wody może następować w miejscach nieszczelnych przejść przez połać kominów i wywiewek.

Woda może łatwo przedostawać się w miejscach gdzie przez połać dachową przechodzą kominy murowane oraz wywiewki instalacji kanalizacyjnej. Przyczyną są głównie nieprawidłowo wykonane obróbki. W celu zapobiegania tym błędom należy :

 • usunąć nieczynne wywiewki kanalizacyjne,
 • zabezpieczyćprzejścia czynnych wywiewek kanalizacyjnych przez połać dachu obróbkami umożliwiającymi wzajemne  ruchy poszycia dachowego i rury wywiewnej, najlepiej zastosować w tym przypadku fabryczną obróbkę rur wywiewnych,

 

obróbki blacharskie - obróbka wywiewki
obróbki blacharskie – obróbka wywiewki

 

 • na wszystkich przejściach kominów przez dach należy wykonać obróbki i kontrobróbki które skompensują wzajemne ruchy dwóch powierzchni
 • obróbkę główną – ciągłą lub schodkową – zagiąć pod kątem 90° na ścianę.
 • kontrobróbkę wywinąć na 150mm w górę ściany, wpuścić ją na min. 25mm w spoinę i wyłożyć na obróbkę główną na 100mm.
 • obróbka główna i kontrobróbka powinny być wykonane z tego samego materiału aby nie wystąpiła korozja galwaniczna

 

obróbki blacharskie - obróbka komina
obróbki blacharskie – obróbka komina

 

 • w przypadku kominów szerszych niż 75cm należy wykonać kozubek, zmieni to kierunek wody płynącej z połaci dachowej w kierunku komina, ale również zapobiegnie zatrzymywaniu się śniegu

 

obróbki blacharskie - obróbka kozubka
obróbki blacharskie – obróbka kozubka

 

Przecieki mogące pojawić się w miejscu historycznych wyłazów dachowych.

Należy poddać naprawie wyłazy dachowe, lub w przypadku braku możliwości naprawy wymienić je na nowe za zgodą konserwatora zabytków. Montaż wyłazów musi zapewniać szczelność połaci. Rama wyłazu powinna być wykonana z desek wystających min. 15-20cm ponad łacenie dachu. Obróbki wokół wyłazu wykonać z dużą precyzją stosując gotowe elementy do uszczelnienia.

Podziel się:
Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com