Azbest w budownictwie

Azbest w budownictwie

Wcześniej w budownictwie azbest był stosowany bardzo często jako materiał izolacyjny oraz przy pokryciu dachów. Ale po niektórych badaniach wykazało, że azbest jest bardzo szkodliwy dla zdrowia. Dlatego zaczęli go usuwać i wymieniać na materiały inne.

Dzisiaj w budownictwie azbest używają jako płyty faliste azbestowo-cementowe (eternit), płyty

azbestowo-cementowe wykorzystywane w lekkich przegrodach warstwowych, pokrycia dachowe, w rurach wodno-kanalizacyjnych i ściekowych, w przewodach wentylacyjnych.

Jak należy usuwać azbest?

Demontażem wyrobów z azbestu zajmują się specjalne firmy. Więc nie trzeba samemu się tym zajmować, bo jest to bardzo niebezpieczne.

Przed rozpoczęciem usuwania azbestu teren tego obiektu musi zostać ogrodzony i oznakowany taśmami ostrzegawczymi.

Osoby, które wykonają tą pracę powinny mieć specjalne ubranie ochronne: maski na twarz, kombinezony, rękawice i pokrycia butów. Również te osoby nie powinny podczas robót palić papierosów, pić ani jeść.

Powierzchnie płyt azbestowych powinny być lekko wilgotne, aby pył azbestowy nie unosił się w powietrzu. Wykonawca musi kontrolować stężenie pyłu azbestu w powietrzu i jeśli okaże się ono za wysokie, to polewać materiały wodą.

Po usuwaniu płyty azbestowe delikatnie umieszczają w specjalne worki i ładują na ciężarówkę. Te płyty mogą być utylizowane jedynie na wyznaczonych składowiskach. Na składowiskach przysypywane są grubą warstwą gruntu aby nie rozprzestrzeniała się pył azbestowy.

Podziel się:

Ocena artykułu:

0
0