fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Na co zwrócić uwagę przy dokumentowaniu praktyki zawodowej

W książce praktyk zawodowych koniecznie należy zawrzeć odpowiednie informacje. Bez nich nie można zdecydować ani sprawdzić czy praktyki się odbyły i jakie wniosły kwalifikacje osobie, która je wykonywała. Kolejno można przedstawić  to tak, że w książce od praktyk należy umieścić 5 głównych informacji.

książka praktyki zawodowej
książka praktyki zawodowej

punkt 1

należy wyszczególnić lokalizację i nazwę inwestora prac budowlanych, przy których praktykant był; należy określić i nazwać wszelkie roboty budowlane praktykanta oraz określić ich rodzaj, przeznaczenie i konstrukcje (w zależności od specjalności praktykanta)

punkt 2

należy wszelkie obowiązki podzielić na dni i opisać każdy dzień spędzony na praktyce, obowiązkami jakimi się wówczas zajmowało. Nie może to być jednak zmyślona informacja. Kierownictwo, pod którego zwierzchnictwem znajduje się osoba praktykująca, musi sprawdzić czy zapisane w książce praktyk rzeczy są zgodne z prawdą i zaopiniować praktykanta i jego sposób do wykonywania wszelkich obowiązków.

punkt 3

po zakończeniu praktyk lub w momencie gdy praktykant zmienia miejsce lub stanowisko należy zamknąć dotychczas prowadzona książkę praktyk poprzez wystawienie odpowiedniej oceny za pracę na budowie i pisemne uzasadnienie tej oceny; nie można bowiem oblać kogoś bez poważnych powodów

punkt 4

w momencie gdy praktyka odbywała się na zamkniętej budowie i podlegała Ministrowi Obrony Narodowej oraz ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, do wniosku aby dostać się na praktykę należy dołączyć  zaświadczenie właściwego wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego, w którym jasno zaznaczone będzie okres tej praktyki i ocena z teorii i praktyki z danej specjalności

punkt 5

jeśli nasza praktyka odbywała się za granicą, musimy do książki praktyk dołączyć zaświadczenie z ówczesnego kierownictwa miejsca gdzie odbywała się praktyka. Osoba wystawiająca nam oceny i opinię musi potwierdzić posiadanie odpowiednich kompetencji do tego.  W dodatkowym zaświadczeniu należy zaznaczyć wszelkie roboty budowlane  praktykanta oraz określić ich rodzaj, przeznaczenie i konstrukcje (w zależności d specjalności praktykanta). Musi zawierać również potwierdzenie czasu odbytych praktyk. Czyli od kiedy do kiedy w jakich dniach tygodnia, w których godzinach. Należy biorąc pod uwagę ilość dni, zaświadczyć iż w każdym dniu praktykant nabywał wiedzę w konkretnej dziedzinie i robił konkretne rzeczy. Na końcu należy również wystawić ocenę końcowa praktykanta oraz pisemne jej uzasadnienie na postawie którego została wystawiona ta a nie inna ocena. Musi zrobić to kompetentna osoba będąca tam zwierzchnikiem praktykanta.

Podziel się:
Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com