fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Zasady wykonywania kominów

Na wydajność grawitacyjnej wymiany powietrza wpływ ma między innymi:

  • – powierzchnia przekroju kanału wywiewnego,
  • – kształt i gładkość powierzchni kanału,
  • – długość przewodu (od wlotu do wylotu),
  • – prędkość wiatru,
  • – temperatura powietrza wewnętrznego i zewnętrznego.

Czynniki te należy uwzględnić przy projektowaniu przewodów oraz trzonów kominowych, skupiających przewody wentylacyjne, spalinowe i dymowe. Przekrój przewodów powinien być stały na całej wysokości i nie mniejszy niż 14 x 14 cm lub okrągły 15 cm. Przewody powinny być pionowe, dopuszcza się odchylenie od pionu do 30˚ na odcinku o długości nie większej niż 2 m. Przewody mogą być prowadzone w ścianach murowanych lub wykonywane jako kominy wolnostojące. Najlepiej jest prowadzić przewody w ścianach nieobciążonych stropami (aby zapewnić szczelność przewodów) oraz w ścianach pomiędzy pomieszczeniami ogrzewanymi (aby zapewnić dobry ciąg). Jeżeli przewody prowadzone są w ścianach zewnętrznych, to muszą być ocieplone od zewnątrz.

Do wykonania przewodów stosowane mogą być tylko cegły pełne – ceramiczne lub klinkierowe klasy 10 lub 15, chociaż do wykonania przewodów wentylacyjnych dopuszcza się cegły wapienno-piaskowe klasy 15. Przegrody pomiędzy kanałami powinny mieć grubość co najmniej 1 cegły. Jeżeli ściana jest murowana z pustaków lub bloczków gazobetonowych, odcinki z przewodami należy łączyć z pozostałą częścią ściany przez przemurowanie cegieł lub za pomocą kotwi. Wszystkie kanały powinny być szczelne, a spoiny pomiędzy cegłami muszą być w całości wypełnione zaprawą. Zalecane do murowania są zaprawy:

  • – dla przewodów wentylacyjnych – cementowe lub cementowo-wapienne,
  • – dla przewodów spalinowych – cementowe, cementowo-wapienne lub cementowo-gliniane,
  • – dla przewodów dymowych – cementowo-gliniane.

Kominy wolnostojące nie są połączone ze ścianami i nie mogą być obciążone stropami ani żadnymi innymi elementami konstrukcyjnymi.

Przewody kominów wolnostojących mogą być murowane z cegieł lub wykonywane z kształtek lub bloków kominowych, betonowych lub ceramicznych. Przewody dymowe i spalinowe z kształtek ceramicznych należy obmurować ścianką grubości 1 lub 1 cegły. Trzonów z przewodami wentylacyjnymi można nie obmurowywać, pod warunkiem że nie będą one narażone na uszkodzenia podczas eksploatacji.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com