fbpx
Przejdź do treści
program
Uprawnienia Budowlane

Główny inspektor nadzoru budowlanego powołuje i odwołuje prezesa rady ministrów spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru na wniosek miejscowości, według spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej. Do jego zadań należy również pełnienie funkcji organu wyższego stopnia w stosunku do wojewody i wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego, a także nadzór nad działalnością, kontrolowanie działań, organizacji administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, prowadzenie centralnego rejestru w formie elektronicznej dotyczących osób posiadających uprawnienia budowlane, rzeczoznawców budowlanych oraz osób ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej z podaniem danych wskazanych osób. (uprawnienia architektoniczne – egzamin)

Praca głównego inspektora i urzędu nadzoru budowlanego

Główny inspektor nadzoru budowlanego jest centralnym organem administracji rządowej w sprawach administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego.

Urząd nadzoru budowlanego sprawuje kontrolę materiałów, prowadzi także wiele innych rejestrów, których głównym zadaniem jest monitorowanie sytuacji w budownictwie.

Prowadzony jest między innymi ruch budowlany, analizowane są informacje związane z ilością obiektów oddanych do użytkowania, wybranych decyzji o pozwoleniu na budowę, czy zakazów rozbiórek. Kolejnym rejestrem są katastrofy budowlane, czyli spis zdarzeń o których NBP informują powiatowi lub wojewódzcy inspektorzy nadzoru budowlanego. (informacje na temat egzamin na uprawnienia budowlane)

Można wyróżnić również krajowy wykaz zakwestionowanych wyrobów budowlanych, który zawiera informacje i dane dotyczące wyrobów budowlanych, które oznakowane są znakiem budowlanym, ale nie są zgodne z wymogami, które określone są w ustawie o wyrobach budowlanych. Znajdują się tam informacje takie jak rodzaj i zakres niezgodności środki zastosowania wobec zakwestionowanego wyrobu budowlanego, zagrożenia jakie może powodować zastosowanie zakwestionowanych do wyrobu budowlanego. (egzamin ustny na uprawnienia architektoniczne)

Podziel się:

Ocena artykułu:

0
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

DARMOWY PORADNIK
Podejdź do egzaminu na Uprawnienia Budowlane

Z poradnikiem otrzymasz wypełniony wzór zbiorczego zestawu praktyk oraz inne dokumenty.

Odkryj wiele ciekawych informacji o promocjach i nie tylko…

Nie zwlekaj, zapisz się do darmowej listy użytkowników i otrzymaj od nas specjalnie przygotowany poradnik.