fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Proces wzbogacania na sitach jest operacją uszlachetniającą. Polega ona na tym, że eliminuje się z kruszyw pylaste zanieczyszczenia, zwietrzałe ziarna oraz wydłużone i płaskie ziarna. Operacja ta stosowana jest po jednym lub dwóch stopniach rozdrabniania podczas produkowania kruszyw łamanych. Proces wzbogacania na sitach może być wykonywane na dowolnych przesiewaczach.[uprawnienia budowlane testy] Z tego procesu otrzymywane jako produkt górny jest wzbogacone uszlachetnione kruszywo. Produktem dolnym są natomiast odpady lub kruszywo, które ma niższą klasę. Proces wzbogacania na sitach jest potrzebny podczas przeróbki kamienia łamanego, który jest zanieczyszczony gliną lub zwietrzałym kamieniem. Stosuje się go również dla skał, które mają właściwości rozdrabniania się podczas pierwszego stopnia kruszenia na ziarna, które są wydłużone i płaskie, czyli niekorzystne. Proces wzbogacania na sitach jest związany ze zjawiskiem łatwiejszego rozdrabniania brył glinianych lub zwietrzałego kamienia. Przez to pierwszym procesie rozdrobnienia większość zanieczyszczeń znajduje się pomiędzy najmniejszymi ziarnami.[akty uprawnienia budowlane]

Wzbogacenie na sitach
Wzbogacenie na sitach

Analiza sitowa i badania zawartości zanieczyszczeń

Płaskie oraz wydłużone ziarna są eliminowane podczas oddzielania ziarn mniejszych, które nie są rozdrabniane w dalszych etapach procesu rozdrabniania. Na podstawie analizy sitowej oraz badań zawartości zanieczyszczeń lub płaskich i zwietrzałych ziarn w wąskich przedziałach granicznych klas ziarnowych możliwe jest ustalenie optymalnej wielkości otworów sit, które dzielą materiał na produkt uszlachetniony o małej zawartości ziarn niepożądanych oraz na produkt z dużą zawartością zanieczyszczeń niepożądanych ziarn. Ważne jest, że proces wzbogacania na sitach może mieć miejsce tylko przed dalszymi operacjami rozdrabniania. Nie można go stosować do eliminowania poszczególnych klas ziarnowych, które mają przykładowo dużą zawartość płaskich ziarn w przesiewaniu ostatecznym. Spowodowane jest to tym, że może dojść do naruszenia ciągłości wymiarów stosu okruchowego w betonie.[egzamin na uprawnienia budowlane]

Przesiewanie i przemywanie

Proces przesiewania oraz płukania piasku w kruszywie grubym nie jest stosowany. Proces przesiewania jest uzasadniony ekonomicznie jedynie dla frakcji, które wynoszą powyżej kilku milimetrów. Przemywanie piasku nie może odbywać się w rynnach czy też w płuczkach ślimakowych oraz przy stosowaniu sit. Jest to spowodowane szkodliwością tego procesu dla późniejszych właściwości betonu. Wynika to z tego, że z pyłami wymywane są ziarna, które są większe niż 0,2 milimetra, a są to te, które są niezbędne do wypełnienia stosu okruchowego.[segregator uprawnienia budowlane]

Segregacja powietrza

Podczas budowania przegród w pierwszej połowie XX wieku stosowana była segregacja powietrzna. Jest ona jednak bardzo kosztowna i nie uzyskuje się dzięki niej dobrych rezultatów. W tym sposobie niezbędne jest zastosowanie w całości suchego kruszywa. Uzyskanie takie kruszywa związane jest z dużymi kosztami inwestycyjnymi oraz eksploatacyjnymi. Pomiędzy frakcjami ustalenie granicy podczas dzielenia piasku na konkretne frakcje jest uzyskiwane poprzez działanie prądu powietrznego jest procesem niedokładnym. Stosowanie tego urządzenia przyczynia się również do dużego zapylenia placu budowy. Ma to negatywny wpływ na stan zdrowia pracowników oraz na efekty pracy.[uprawnienia budowlane]

Klasyfikacja wodna

Rozwiązaniem sytuacji opisanej powyżej, które jest uzasadnione pod względem technicznym oraz ekonomicznym jest stosowanie klasyfikacji wodnej. Klasyfikacja ta wykorzystuje zjawisko nierównomiernej prędkości osiadania kruszywa w wodzie, które jest uzależniony od średnicy jaką posiadają ziarna. Podczas procesu klasyfikacji wodnej piasku, który ma różny skład petrograficzny dochodzi do zjawiska różnej szybkości opadania ziarn, które mają taką samą średnicę. Dochodzi tu do szybszego opadania ziarn, które mają większy ciężar objętościowy i z tego powodu podczas zjawiska klasyfikacji wodnej niemożliwe jest uzyskanie wyraźnych klas ziarnowych.[uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane]

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com