fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Ściany wielkopłytowe, które wykonywane są z prefabrykatów sięgających na całą wysokość kondygnacji w rzeczywistości stanowią jednolitą konstrukcję betonową. Zaprawa występująca u podstawy tych prefabrykatów nie wpływa na nośność ścian. Z tego powodu jako wytrzymałość ściany traktuje się wytrzymałość prefabrykatów, z których ściana jest zrobiona. Wytrzymałość prefabrykatów wielkowymiarowych jest przyjmowana taka sama jak wytrzymałość betonu, z którego wykonane są dane prefabrykaty.[segregator uprawnienia budowlane]

Wytrzymałość prefabrykatów wielkowymiarowych
Wytrzymałość prefabrykatów wielkowymiarowych

Ściany wielkoblokowe z żużlobetonu

Ściany wielkoblokowe mogą być wykonywane z żużlobetonu. Ich wytrzymałość była przedmiotem badań Instytutu Techniki Budowlanej. Badania te udowodniły poprawność stwierdzenia, że w sytuacji, gdy spoiny wsporne zostaną wykonane poprawnie to jakość zaprawy nie ma znaczącego wpływu na nośność muru wykonanego z wielkich bloków. Jednak pewien wpływ wytrzymałości zaprawy na wytrzymałość muru jest zauważalny. Wpływ ten jest lepiej zauważalny w murach z bloków żużlobetonowych niż w murach z bloków ze zwykłego betonu.[egzamin na uprawnienia budowlane]

Nośność ścian wielkopłytowych

Wiele placówek naukowych zajmowało się badaniem nośności wielkopłytowych ścian wykonywany z betonów lekkich. Były one przeprowadzane na elementach, które posiadały stosunkowo niedużą smukłość. Orientacyjnie wynosiła ona l/h <15. Te elementy wykazywały zazwyczaj dobrą zgodność z wynikami, które zostały obliczone teoretycznie. Większe rozbieżności można zauważyć dopiero dla l/h > 15 lub w miejscu podparcia płyt wzdłuż krawędzi pionowych.[akty uprawnienia budowlane] Należy pamiętać, że w tej sytuacji dochodzi również do dość znacznych rozbieżności pomiędzy wynikami obliczeń według poszczególnych metod. Ściany wielkopłytowe mają zazwyczaj większą smukłość od smukłości ścian murowanych lub wielkoblokowych. Z tego powodu nośność tych ścian powinna być obliczana uwzględniając przy tym mimośród techniczny. Istnienie mimośrodu technicznego należy również uwzględnić podczas interpretowania wyników badań laboratoryjnych. Dzięki przeprowadzeniu korekty wielkości mimośrodu, na który działa siła Nn, możliwe jest ściślejsze ujęcie zachodzących zależności.[uprawnienia budowlane testy]

Wyboczenie prętów zbrojenia

Wyboczenie prętów zbrojenia jest zjawiskiem niebezpiecznym. W przypadku dużych prefabrykatów o niskim module sprężystości istnieje duże prawdopodobieństwo jego wystąpienia. To zjawisko można również spotkać w prefabrykatach wykonywanych ze zwykłych betonów.

Podział ścian monolitycznych

Do budowy ścian monolitycznych wykorzystuje się betony kruszywowe. Sposób wykonania oraz wynikający z niego charakter pracy ściany można podzielić na dwie główne grupy. Do pierwszej z nich należą ściany surowe, zwykłe oraz z licówką. Do drugiej grupy natomiast należą ściany, które są wykonywane w pustakach lub są murowo-betonowe.[uprawnienia budowlane] Ściany zwykłe są jednym z najszerzej stosowanych rodzajem ścian monolitycznych. Nośność takiej ściany oblicza się tak samo jak nośność ścian wielkopłytowych. Przez sztywne połączenie ścian monolitycznych wzdłuż krawędzi pionowych wartość współczynnika bezpieczeństwa konstrukcji jest większa niż wartość otrzymana z obliczeń statycznych. Nie jest to jednak odbierane źle. Przez to, że występują tu utrudnione warunki kontroli to taki dodatkowy zapas bezpieczeństwa jest w pełni uzasadniony. W ścianach monolitycznych występuje duża niejednorodność betonu. Jest ona zazwyczaj większa niż wychodzi z analizy badań próbek kontrolnych. Szczególnie duże różnice zauważa się w ścianach wykonywanych z betonów jamistych. Dla wyższych ciężarów betonu występuje większa wytrzymałość.[uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane]

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com