fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Wzdłuż włókien wartość wytrzymałości na docisk nie różni się od wartości wytrzymałości na ściskanie również wzdłuż włókien. W normie polskiej dla obydwu tych przypadków została ustalona taka sama wartość dopuszczalnego naprężenia. Natomiast wartość dopuszczalna naprężenia na docisk prostopadły do włókien jest cztery razy mniejsza. Doraźna wytrzymałość próbek jaką wykazywało drewno sosny na ścinanie dla W równego 15% wyniosła 70-90 kg/cm2. Ma ona odmienną wartość dla kierunku promieniowego oraz stycznego. Możemy wyróżnić tu również ścinanie we wrębach, w poprzek, wzdłuż i pod kątem do włókien oraz podczas zginania. Pęknięcia, które powstają na skutek wysychania w sytuacji, gdy są w płaszczyźnie ścinania to bardzo obniżają wartość wytrzymałości na ścinanie.[uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane]

Wytrzymałość na docisk
Wytrzymałość na docisk

Wartości współczynników

Wytrzymałości, które są mierzone na drodze prób nie są przyjmowane w obliczeniach. Przez to, że drewno jest niejednorodne to posiada one stosunkowo duże wartości współczynników bezpieczeństwa. Dopuszczalne naprężenia dla drewna są zawarte w normie PN-64/B-03150. Podczas ustalania ich dla deskowań jakość drewna jest przyjmowana dla konstrukcji tymczasowych oraz kategorii D elementów. Współczynnik zależności naprężeń dopuszczalnych od wilgotności jest równie 1,25. Inna wartość ma miejsce jedynie dla stojaków, gdzie wynosi ona 1 dla rusztowań znajdujących się pod dachem. Dla rusztowań, które stoją na otwartym powietrzu wynosi on 0,85.[uprawnienia budowlane]

Przyczepność drewna

Drewno posiada wystarczającą wytrzymałość, aby przenieść obciążenia występujące podczas kształtowania i twardnienia konstrukcji wykonanych z żelbetu. Drewno ulega jednak łatwo zniszczeniu podczas rozbiórki deskowania. Jest to spowodowane znaczną jego przyczepnością do betonu na skutek głównie nierówności powierzchni drewna tartego. Przyczepność można znacznie zmniejszyć poprzez ostruganie powierzchni, która będzie przylegać do betonu.[egzamin na uprawnienia budowlane] Należy jednak pamiętać, że działanie to nie wyeliminuje przyczepności w całości, ponieważ beton przenika do otwartych podczas procesu piłowania włoskowatych kanalików występujących w drewnie. Aby zlikwidować tą przyczepność deski można powlec smarem. Takie działanie jednak zanieczyszcza beton i może utrudniać proces tynkowania lub malowania powierzchni elementów wykonanych z żelbetu. Lepiej jest więc stosować powłoki wykonywane z wapna lub gliny.

Podział drewna ze względu na gatunki drzew

Drewno można podzielić ze względu na gatunki drzew, z których otrzymywane jest ono. Możemy wyróżnić tu sortymenty drewna z drzew iglastych oraz sortymenty drewna z drzew liściastych. Z drewna iglastego w Polsce możemy wyróżnić głównie pochodzące z sosny, modrzewiu, świerku i jodły. Do głównych drzew liściastych wykorzystywanych do produkcji drewna w Polsce zaliczamy dęb, jesion, wiąz, buk, grab, olchę, brzozę, lipę, jawor, osikę, topolę oraz wierzbę.[akty uprawnienia budowlane] Do deskowania najlepiej jest wykorzystywać drewno sosny. Można jednak spotkać się z wykorzystywaniem również świerków i jodeł. Sortymenty z drewna liściastego natomiast wykorzystuje się do wykonywania drobnych elementów takich jak kliny, jarzma czy ścianki.

Podział drewna

Drewno możemy dzielić na różne rodzaje ze względu na kilka kryteriów. Pierwszym z nich jest zastosowanie drewna. Dzieli ono je na drewno użytkowe oraz opałowe. Kolejnym kryterium jest długość drewna i dotyczy ona drewna użytkowego. Dzieli je ona na trzy grupy. Pierwszą z nich są dłużyce.[segregator uprawnienia budowlane] W przypadku iglastych wartościami do nich należącymi się długości dla drzew iglastych 9 metrów i wyżej, a dla liściastych 6 metrów i wyżej. Kolejną grupą są kłody. W przypadku drzew iglastych wynoszą one do 9 metrów, a liściastych do 6. Ostatnią z grup są wyrzynki. Zarówno dla liściastych i iglastych drzew wynoszą one poniżej 2,5 metra. Drewno użytkowe możemy podzielić również ze względu na jego grubość ze względu na średnicę. Wyróżniamy tu drewno o średnicy do 24 centymetrów, 25-34 centymetry, 35-49 centymetrów i 50 centymetrów i więcej. Podział ten jest niezależny od rodzaju drewna oraz jego długości. Średnica mierzona jest w połowie długości drewna bez kory.[uprawnienia budowlane testy]

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com