fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Drogi wodne znajdujące się w nasypach powinny mieć większe głębokości. Zwiększa się je o metr do 2 metrów. Podczas tego procesu dąży się do sytuacji, żeby dno drogi było w gruncie rodzimym. Taki zabieg powoduje zmniejszenie ilości robót ziemnych.[uprawnienia budowlane] Ma to również wpływ na bezpieczeństwo uszczelnienia drogi wodnej. Ma to bardzo duże znaczenie w przypadku nasypów. W celu określenia racjonalnej powierzchni przekroju danej drogi wodnej należy przeprowadzić analizę na podstawie obrotu towarowego. Obrót ten wyraża się w tonach na rok. Obrót roczny zawiera sumę przewożonych ładunków w obydwu kierunkach. Jest to powodem przyjmowania jako miarodajny obrót dla jednego kierunku zwiększony o 100%. Maksymalną ładowność statku określa się dla danej drogi wodnej przez przejście z obrotu rocznego na dobowy i porównując do z dopuszczalną ilością śluzowań w ciągu jednej doby.[uprawnienia budowlane testy]

Wymiary i przekroje dróg wodnych
Wymiary i przekroje dróg wodnych

Przekrój poprzeczny drogi wodnej

Po ustaleniu ładowności statku możemy określić jego wymiary. Następnie można również wyznaczyć wielkość powierzchni przekroju poprzecznego danej drogi wodnej. Minimalna wielkość tej powierzchni według badań ekonomiczno-eksploatacyjnych określana jest przez bezpieczeństwo ruchu statków na danej drodze dwukierunkowej. W przypadku zwiększania oporów ruchu statku przez minimalizację powierzchni przekroju poprzecznego nie mamy do czynienia z wyraźną zmianą kosztów eksploatacji. Biorąc pod uwagę te wszystkie czynniki użyteczną szerokość drogi wodnej przyjmuje się jako czterokrotną szerokość statku. W takiej sytuacji odstęp pomiędzy mijającymi się statkami ma wartość jednej szerokości statku. Odstęp od statku do krawędzi wynosi natomiast pół szerokości statku.[akty uprawnienia budowlane]

Drogi z łukami

Zazwyczaj ze względu na miejscowe warunki terenowe droga wodna nie może przebiegać w linii prostej. W miejscach załamania trasy należy stosować łuki kołowe. Ich promień powinien wynosić więcej od 5-6 długości statku. Czasami można dopuścić do sytuacji, w przypadku bardzo trudnego terenu może mieć on długość 3 statków.[segregator uprawnienia budowlane] Należy mieć na uwadze, że na łukach szerokość drogi wodnej nie może mieć tej samej wartości co na prostych odcinkach. Jest to spowodowane tym, że jednotorowej drodze statek mógłby się nie zmieścić. W przypadku drogi dwutorowej uniemożliwione byłoby mijanie się statków. Aby możliwe było mijanie się taboru, to na łukach powiększa się wartość szerokości. Ta wartość jest uzależniona od promienia łuku oraz długości statku. Poszerzenie wykonuje się od strony wypukłego brzegu wodnej drogi. Powinno również umieszczać odcinek przejściowy kanału, który ma długość wynosząca od 1 do 1,5 metra najdłuższego statku pomiędzy łukiem a kanałem.[egzamin na uprawnienia budowlane]

Warunki projektowania dróg wodnych

Jeżeli w danym miejscu często mamy do czynienia z wiatrami o kierunku równoległym do drogi wodnej to może dojść do podwyższenia zwierciadła wody w jednym z końców. Jednocześnie następuje też obniżenie się wartości poziomu zwierciadła w drugim końcu. Dla długich odcinkach drogi wodnej może tu dochodzić do różnicy w poziomach wody wynoszącej pół metra. Jest to powodem unikania długich prostych odcinków dla długich tras. Jeżeli droga wodna przebiega ponad drogą lądową lub rzeka należy stosować mosty kanałowe. Ich koszt jest jednak dość spory. Z tego powodu ważne jest aby minimalizować jego przekrój poprzeczny do wymiarów jakie posiada kanał jednokierunkowy.[uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane]

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com