fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Intersującym zagadnieniem jest wpływ zawilgocenia na przewodność cieplną dla temperatur ujemnych. Powszechnie można spotkać się z poglądem, że wzrost wartości współczynnika, który jest spowodowany zawilgoceniem jest większy dla temperatur ujemnych niż dla dodatnich. Jest to spowodowane między innymi zmianą fazową wody w lód, który charakteryzuje się większym współczynnikiem przewodności cieplnej. Na podstawie badań zauważono jednak, że nie we wszystkich materiałach dochodzi do takiego wzrostu.[segregator uprawnienia budowlane]

Wpływ zawilgocenia w temperaturach ujemnych
Wpływ zawilgocenia w temperaturach ujemnych

Badania Uszkowa

Uszkow zajmował się badaniami przegrody wykonanej z żużlobetonu jamistego. Badania miały miejsce w średniej temperaturze wynoszącej -11°C. Uzyskany tu współczynnik był o około 20% korzystniejszy niż dla temperatury dodatniej. Według Uszkowa takie wyniki mogą być tłumaczone przeistaczaniem się wody w szron, który charakteryzuje się mniejszą przewodnością cieplną od wody. Szron osadza się w większych porach występujących w materiale. Dzięki temu poprawieniu ulegają jego własności cieplno-wilgotnościowe. Trzeba mieć na uwadze, że uwagi te dotyczą jedynie betonów kruszywowych.[egzamin na uprawnienia budowlane]

Badania betonów komórkowych

Dla betonów komórkowych zmiany przewodności cieplnej w temperaturach dodatnich oraz ujemnych uzależnione są od zawartości wilgoci w materiale. Badaniami nad tymi betonami zajmowali się szczegółowo Saarc i Jansson. Podczas zamarzania wody, w temperaturze wynoszącej około -2°C dochodzi do skoku wartości przewodności cieplnej. Skok ten dla materiałów o niskiej wilgotności jest mały. Dla materiałów, które charakteryzują się dużą wilgotnością przewodność cieplna ulega bardzo dużym zmianom.[akty uprawnienia budowlane] Betony komórkowe, których wilgotność nie przekracza kilku procent w temperaturach ujemnych charakteryzują się trochę niższą przewodnością cieplną niż dla temperatury dodatniej. Inna sytuacja ma miejsce dla wilgotności wynoszącej około 10% lub większej. Dochodzi wtedy do znacznego wzrostu przewodności cieplnej dla temperatur ujemnych. Saarc oraz Jansson tłumaczą to zjawisko dwoma przyczynami. Pierwszą z nich jest fakt, że dla materiałów o niskiej wilgotności wilgoć przemieszcza się oraz gromadzi w chłodniejszej warstwie. Z tego powodu cieplejsza warstwa pozostaje prawie w całości sucha. Ma to pozytywny wpływ na przewodność cieplną całej analizowanej próbki. Drugim powodem jest fakt, że woda zamarza w porach i ma postać oddzielnych kryształków lodu, które nie stykają się ze sobą. Ma to również wpływ na zmniejszenie przewodności cieplnej.[uprawnienia budowlane]

Rzeczywisty współczynnik przewodności cieplnej

Stopień zawilgocenia jaki posiadają przegrody budowlane ma znaczący wpływ na ich przewodność cieplną. Z tego powodu w celu określenia rzeczywistego współczynnika materiału występującego w przegrodzie należy znać jego rzeczywiste zawilgocenie. Może być ono określona poprzez pomiar wilgotności dla istniejących już budynków. Badania wykazały, że wilgotność materiału w przegrodach uzależniona jest od podciągania kapilarnego oraz własności sorpcyjnych. Zależność ta jest dość skomplikowana.[uprawnienia budowlane testy] Dla nowych materiałów, które nie były nigdzie wcześniej stosowane można jedynie orientacyjnie oszacować wartość zawilgocenia poprzez porównywanie ze znanymi materiałami. Jako podstawę traktuje się tu własności sorpcyjne oraz podciąganie kapilarne wody. Gdy znana jest sorpcja wilgoci to możliwe jest ustalenie stopnia zawilgocenia materiału w stanie powietrzno-suchym. Należy pamiętać, że nie jest to równoznaczne z zawilgoceniem przegród, ponieważ materiały występujące w zewnętrznych przegrodach praktycznie zawsze mają większe zawilgocenie niż te występujące w przegrodach wewnętrznych. Rzeczywista wartość wilgotności jaką charakteryzuje się materiał występujący w przegrodach, czyli wilgotność obliczeniowa uzależniona jest od własności fizycznych tworzywa oraz od stopnia wysuszenia przegród, sposobu użytkowania budynku i klimatu zewnętrznego.[uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane]

Nowo wznoszone budynki

W przypadku budynków nowo wznoszonych stopień zawilgocenia przegród jest duży. Spowodowane jest to głównie obecnością wilgoci budowlanej. Wraz z upływem czasu przegrody te wysychają do pewnej zawartości wilgoci. Od tego momentu wilgotność ulega jedynie wahaniom okresowym. Podczas zimy wartość ta wzrasta, a podczas latem dochodzi do wysychania przegród. Wilgotność obliczeniową przyjmuje się jako zawilgocenie, które można zaobserwować w połowie zimy, czyli okresie najzimniejszym. Jest ono niewiele mniejsze od zawilgocenia maksymalnego, które przypada na koniec zimy.

Podziel się:

Jedna odpowiedź

  1. Bardzo intersujący artykuł. W pomieszczeniach mieszkalnych, ale także w pomieszczeniach roboczych czy magazynowych wilgotność ma duże znaczenie. Konsekwencje złego klimatu dotyczą nie tylko uszkodzeń strukturalnych, ale także zdrowia. Łazienka i kuchnia są na ogół bardziej wilgotne niż salon i sypialnia. Jest też piwnica, w której temperatura jest zwykle znacznie niższa niż w pozostałych pomieszczeniach. Dlatego tak ważny oprócz odpowiednich materiałów budowlanych jest prawidłowy montaż wentylacji. Wilgotność nie powinna być ani za wysoka, ani za niska dla naszego zdrowia. Optymalna średnia wartość to 40 do 60%.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com