fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Wykonawca powinien przez budową dokładnie przeanalizować prognozę pogody długoterminową. Również powinien mieć wiedzę na temat danych klimatycznych występujących na danym terenie. Głównie chodzi tu o minimalne oraz maksymalne temperatury tam występujące. Jeżeli znany jest roczny rozkład temperatury to bez problemu można ustalić okres robót zimowych. Również możliwe jest odpowiednie zaprojektowanie cieplaków, systemów ogrzewania oraz dobranie odpowiednich materiałów i marek oraz gatunku cementu, który będzie w stanie wytrzymać w panujących warunkach. Podczas analizowania prognozy pogody ważne jest sprawdzenie, kiedy występują okresy wiatrów, deszczu oraz ich stopień intensywności.[akty uprawnienia budowlane]

Wpływ pogody na budowę
Wpływ pogody na budowę

Rodzaje robót

Cała budowa składa się z różnego rodzaju robót. Podczas jej wykonywania zawsze jeden z etapów ma duże znaczenie podczas określania terminu jej ukończenia. Resztę robót w tym przypadku można traktować jako uzupełniające. Ta główna robota nazywana jest prowadzącą. Zazwyczaj na nią poświęca się największa ilość pracy i często jest też gabarytowo największa. Przykładowo podczas procesu betonowania budynki siłowni robotą prowadzącą jest deskowanie rury ssawnej, spirali oraz wlotu turbinowego.[segregator uprawnienia budowlane] Po ustaleniu, która z robót będzie prowadzącą, a które uzupełniającymi ważne jest ustalenie kolejności poszczególnych procesów budowy. W tym etapie ustala się również podział budowli na sekcję, bloki oraz  fazy robocze. Następnie należy określić ilościowy zakres określonych wcześniej robót i długość jaką będzie posiadać front roboczy.

Przerwa technologiczna

Podczas wykonywania robót betonowych zazwyczaj należy uwzględnić przerwy technologiczne. Dotyczą one poszczególnych odcinków robót. Przykładowo są to przerwy na czas uzyskania przez beton odpowiednich właściwości wytrzymałościowych. W skrócie tą przerwą nazywamy okres czasu, po upłynięciu którego możliwe jest wykonanie rozdeskowania.[egzamin na uprawnienia budowlane] Czas jej trwania uzależniony jest od szybkości z jaką twardnieje beton, od właściwości cementu oraz od temperatury powietrza. Optymalną temperaturą w tym przypadku jest przedział od 12 do 18 °C. Dla niższych temperatur wydłuża się czas trwania przerwy technologicznej, a dla wyższych jest on skrócony. Czas trwania tej przerwy może być odpowiednio obliczony. Podczas jego wyznaczenia należy uwzględnić założenie, że wartości naprężeń występujących w betonie podczas rozdeskowywania konstrukcji nie mogą być większe od wartości naprężeń dopuszczalnych. Jako obciążenie w tych obliczeniach przyjmuje się ciężar własny oraz obciążenia zewnętrzne.[uprawnienia budowlane testy]

Terminy rozdeskowywania

Terminy rozdeskowywania danej konstrukcji są odgórne ustalone i opisane w normie PN-63/B-06251. W celu usunięcia bocznych deskowań belek, słupów oraz sklepień łuków potrzebne są 2 dni. Usuwanie deskowań filarów oraz słupów, których powierzchnie przekroju wynoszą maksymalnie 1600 cm2 wynoszą cztery dni. Płyty o rozpiętości do 2,5 metra potrzebują 5 dni. W przypadku belek, stropów oraz łuków których rozpiętości sięgają 6 metrów termin ten wydłuża się do 10-12 dni. Najdłuższy czas, czyli 28 dni niezbędne jest dla konstrukcji o większych rozpiętościach.[uprawnienia budowlane]

Mechanizacja robót

Przez to, że wzrost zadań inwestycyjnych następuje w sposób stały a co za tym idzie wzrastają rozmiary samych robót niezbędne było wprowadzenie do nich w szerszym zakresie mechanizacji. Ogólnie dąży się do jak największej mechanizacji wszystkich etapów robót podczas stawiania budowli. Ważne jest, żeby podczas projektowania kompleksowej mechanizacji robót wybierać maszyny oraz urządzenia, które były już wykorzystywane w praktyce. Można jednak korzystać z nowatorskich rozwiązań, ale ważne jest wcześniejsze sprawdzenie ich działania na prototypach i odcinkach doświadczalnych.[uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane]

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com