fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Dla każdej budowli piętrzącej możemy określić jaki jest maksymalny przepływ wody, który może zostać przez daną konstrukcję przepuszczony z górnej do dolnej części. Przy takim przepływie nie powinny zachodzić żadne niepożądane skutki takie jak uszkodzenia mechaniczne konstrukcji czy nadmierne podpiętrzenie górnej części. Taki przepływ oznacza się jako WWQ i jest nazywany miarodajną wielką wodą konkretnej budowli. Jej wartość jest zazwyczaj równa maksymalnemu przepływowi, jaki może zaistnieć w rzece w miejscu przegrodzenia jej budowlą wodną.[segregator uprawnienia budowlane]

Zbiorniki retencyjne
Zbiorniki retencyjne

Zbiorniki retencyjne

W zbiornikach retencyjnych o dużych wielkościach sytuacja wygląda nieco inaczej. Jest to spowodowane tym, że część wody znajdującej się w nich jest trwałą rezerwą powodziową. Przez to zakłada się podczas okresów powodziowych fala powodziowa będzie się w niej znajdować, a urządzenie upustowe spuści jej resztę nie mieszczącą się w zbiorniku. Nie jest to jednak najlepsze rozwiązanie, ponieważ ciężko jest określić ile dokładnie wody pojawi się podczas danego zjawiska atmosferycznego. Słabo wyszkoleni pracownicy mogą źle wyliczyć przewidywaną ilość wody, a co za tym idzie woda może pojawić się w zbiorniku, który już będzie cały zapełniony.[egzamin na uprawnienia budowlane]

Przepływy katastrofalne

W klimacie, w którym leży Polska przepływami katastrofalnymi o największych skutkach są powodzie występujące wiosną. Powoduje je topnienie śniegu oraz spływanie lodu. Niebezpieczne są również powodzie występujące latem. One wynikają z koncentrowania się wielkich ulew, których czas uzależniony jest od warunków meteorologicznych.[uprawnienia budowlane] Bardzo trudno określić jest wielkość danego przepływu wody oraz prawdopodobieństwo jego wystąpienia. W dzisiejszych czasach mamy sporo metod wypracowanych przez naukowców z dziedziny hydrologii. Są one oparte na statystyce. Ich zadaniem jest przewidywaniem drogi wody oraz tego jakie powodzie mogą wystąpić na danym terenie. Wszystkie te badania oparte są na danych powodziowych zbieranych przez kilkadziesiąt lat.[uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane]  

Zapewnienie bezpieczeństwa konstrukcji

Badania opisane wyżej są oparte na statystyce, co oznacza że nie zawsze się one sprawdzają. Przykładowo gdy obliczone zostanie występowanie danego typu powodzi raz na sto lat nie mamy pewności dokładnie w którym roku to nastąpi. Ma to wpływ na budowanie konstrukcji piętrzących. Projektując takie budynki trzeba mieć na uwadze najgorsze możliwe oczekiwania powodziowe. Każdy przepływ katastrofalny może być przekroczony. Przy konstrukcji tego typu należy zapewnić pewien stopień gwarancji. Im jego wartość jest wyższa, tym większe może przynieść straty. Można więc powiedzieć, że jest on ściśle związany z gabarytami danej konstrukcji, kosztem jej stworzenia oraz tym jak wygląda dany region. Kiedyś sam projektant wyznaczał wartość stopnia gwarancji jego budowli.

Unormowanie stopnia gwarancji

Próbowano również wprowadzić normy dla większej ilości konstrukcji w celu ujednolicenia stopnia gwarancji. Miały się one opierać na rodzajach budowli wodnych ze względu na ich parametry takie jak wielkość przepływów czy moce siłowni wodnych. Nie jest to jednak zabieg prosty.[akty uprawnienia budowlane] Takie konkretne klasyfikacje przewidują skokowe zmiany wartości założonych parametrów. Jest to problematyczne dla konstrukcji, które znajdują się na granicy danych grup. Naukowcy wpadli więc na inny pomysł. Było nim wprowadzenie klasyfikacji, która będzie elastyczna. Opierałaby się ona na bardzo prostych przelicznikach dla podstawowych parametrów, które zawiera każda budowla.[uprawnienia budowlane testy]

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com