fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Warunki techniczne dla garaży i miejsc postojowych

Zgodnie z prawem odnoszącym się do warunków technicznych w dziale zabudowy i zagospodarowania działki budowlanej wyróżniamy takie ważne kwestie jak:

Warunki techniczne dla garaży i miejsc postojowych

Zapewnienie miejsc postojowych

 • Gdy chcemy rozporządzić działkę budowlaną musimy należy urządzić, stosownie do jej przeznaczenia i sposobu zabudowy stanowiska postojowe dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo, w tym również stanowiska postojowe dla samochodów, z których korzystają osoby niepełnosprawne.
 • Jeżeli chodzi o kwestie liczby miejsc postojowych i sposobu urządzania parkingów należy uwarunkować się do wymagań ustalonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, oraz wziąć pod uwagę potrzebnej liczby stanowisk, z których korzystają osoby niepełnosprawne.

Odległości miejsc postojowych od okien budynków oraz od granicy działki budowlanej

Dystans pomiędzy miejscem postojowym, łącznie z stanowiskami zadaszonymi oraz otwartymi garażami wielopoziomowymi od: placu zabaw dla dzieci, boiska dla dzieci i młodzieży, okien pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi w budynku opieki zdrowotnej, w budynku oświaty i wychowania, w budynku mieszkalnym, w budynku zamieszkania zbiorowego, z wyjątkiem: hotelu, motelu, pensjonatu, domu wypoczynkowego, domu wycieczkowego, schroniska młodzieżowego i schroniska, nie może być mniejsza niż:

 • dla samochodów osobowych:
 1. a) 7 m – w przypadku parkingu do 10 stanowisk postojowych włącznie,
 2. b) 10 m – w przypadku parkingu od 11 do 60 stanowisk postojowych włącznie,
 3. c) 20 m – w przypadku parkingu powyżej 60 stanowisk postojowych;
 • dla samochodów innych niż samochody osobowe:
 1. a) 10 m – w przypadku parkingu do 4 stanowisk postojowych włącznie,
 2. b) 20 m – w przypadku parkingu powyżej 4 stanowisk postojowych.

2) Miejsca postojowe , w tym również zadaszone, oraz otwarte garaże wielopoziomowe należy lokalizować na działce budowlanej w odległości od granicy tej działki nie mniejszej niż:

 • dla samochodów osobowych:
 1. a) 3 m – w przypadku parkingu do 10 stanowisk postojowych włącznie,
 2. b) 6 m – w przypadku parkingu od 11 do 60 stanowisk postojowych włącznie,
 3. c) 16 m – w przypadku parkingu powyżej 60 stanowisk postojowych;
 • dla samochodów innych niż samochody osobowe:
 1. a) 6 m – w przypadku parkingu do 4 stanowisk postojowych włącznie,
 2. b) 16 m – w przypadku parkingu powyżej 4 stanowisk postojowych.

 • Nie jest wymagane zachowanie dystansów o których mowa powyżej
 • jeśli parking jest umieszczony między liniami rozgraniczającymi ulicę.
 • jeśli parking jest niezadaszony składających się z jednego albo dwóch stanowisk postojowych dla samochodów osobowych

1) przypadających na jeden lokal mieszkalny w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, zlokalizowanych przy tym budynku.

2) w zabudowie jednorodzinnej oraz w zabudowie zagrodowej, jeżeli stykają się one z niezadaszonymi parkingami dla samochodów osobowych na sąsiedniej działce.

 • jeśli sąsiednia działka jest działką drogową.

Usytuowanie miejsc postojowych dla niepełnosprawnych

Jeśli mowa o stanowiska postojowe dla samochodów osobowych, z których korzystają wyłącznie osoby niepełnosprawne, nie muszą być one ograniczone do okien innych budynków. Jednakże takie miejsca muszą być odpowiednio oznakowane

Szerokość stanowisk miejsc postojowych dla samochodów osobowych

 • Stanowiska postojowe dla samochodów powinny mieć wymiary wynoszące co najmniej:

1) szerokość 2,5 m i długość 5 m – w przypadku samochodów osobowych;

2) szerokość 3,6 m i długość 5 m – w przypadku samochodów osobowych użytkowanych przez osoby niepełnosprawne;

3) szerokość 3,5 m i długość 8 m – w przypadku samochodów ciężarowych;

4) szerokość 4 m i długość 10 m – w przypadku autobusów.

 1. W kwestii rozłożenia wzdłuż jezdni stanowiska postojowe dla samochodów powinny mieć wymiary wynoszące co najmniej:

1) szerokość 3,6 m, z możliwością ograniczenia do 2,5 m – w przypadku zapewnienia możliwości korzystania z przylegającego dojścia lub ciągu pieszo-jezdnego, i długość 6 m – w przypadku samochodów osobowych;

2) szerokość 3,6 m i długość 6 m – w przypadku samochodów osobowych użytkowanych przez osoby niepełnosprawne;

3) szerokość 3 m i długość 15 m – w przypadku samochodów ciężarowych;

4) szerokość 3 m i długość 19 m – w przypadku autobusów.

 1. Stanowiska postojowe i dojazdy manewrowe dla samochodów powinny mieć nawierzchnię utwardzoną lub co najmniej gruntową stabilizowaną, ze spadkiem zapewniającym spływ wody.
 2. Stanowiska przeznaczone do mycia i niezawodowego przeglądu samochodów na parkingach powinny mieć doprowadzenie wody oraz twardą nawierzchnię ze spadkami zapewniającymi spływ wody do wpustów kanalizacyjnych z osadnikami błota i łapaczami oleju.
Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com