fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Głównymi urządzeniami elektrycznymi są transformatory. Mają one moce wynoszące od 100 do 1000 kVA. Umieszcza się je w zależności od potrzeb danej budowli oraz tego, czy będą one się znajdować wewnątrz czy na zewnątrz budynku. Pod transformatorem niezbędne jest umieszczenie zbiornika, którego pojemność ma zagwarantować magazynowanie całej ilości oleju.[uprawnienia budowlane] Do pozostałych urządzeń elektrycznych należą rozdzielnie, nastawnie oraz pomieszczanie akumulatorni. Wyróżniamy dwa typy rozdzielni . Główne, które łączą się z generatorem oraz potrzeb własnych, które służą do obsługi obwodów siłowni wewnętrznych. Do dalszych urządzeń elektrycznych możemy zaliczyć napędy, silniki oraz urządzenia pomocnicze i kontrolne. Jeśli chodzi o wymiary rozdzielni oraz układów napędowych to sa one znormalizowane. Projektuje się je według odpowiednich norm oraz katalogów rozwiązań typowych.[uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane]

Urządzenia elektryczne
Urządzenia elektryczne

Nastawnie

Nastawnie są bardzo ważnym elementem. To w nich następuje koncentracja pracy daną siłownią. Nastawnie wyposaża się w urządzenia kontrolne, sterujące oraz pomiarowe dla całej konstrukcji. Jedną z najważniejszych nastawni, jest ta w której koncentruje się proces sterowania pracy daną siłownią. Umieszcza się ją oraz wykonuje, tak by mogła zapewnić obsłudze spokój, czyli izolację od otoczenia. Ważne jest również bardzo dobre oświetlenie oraz bezpośredni wgląd na halę maszyn.

Ciężkie elementy siłowni wodnych

Ciężkie elementy możemy znaleźć w każdej siłowni wodnej. Podczas montażu oraz remontów musza być one unoszone oraz transportowane. Jednymi z najcięższych elementów są turbiny, generatory oraz transformatory, które dostosowuje się do okresowych przeglądów hali maszynowych. Jest to przyczyną hale powinny posiadać własne suwnice, które będą w stanie unieść ciężkie elementy. Ich udźwig ustala się według maksymalnego ciężaru, który będą musiały unieść. Suwnica powinna być dodatkowo wyposażona w urządzenie do dźwigania mniejszych elementów. W niektórych sytuacjach hala maszynowa może być wyposażona w dwie suwnice, które są sprzęgane podczas manewrowania największymi ciężarami.[segregator uprawnienia budowlane]

Dobieranie suwnic

Suwnice dobiera się poprzez ustalenie wymiarów hali maszynowych. Samą konstrukcję podsuwnicową oblicza się według zasad konstrukcyjnych dla tego typu budowli. Często suwnice wykonywane są w postaci dźwigów bramowych przy rezygnacji z budowania hali maszynowej. Jest to spowodowane dużym kosztem suwnic oraz hal maszynowych. Dla takiego przypadku dźwig obsługuje sąsiedni jaz oraz zakładane ścianki wlotowe i wylotowe dla rur ssawnych. Suwnice oraz hale maszyn należy dobierać rak, aby przenoszenie największych elementów było możliwe podczas jednoczesnej pracy pozostałych jednostek.[uprawnienia budowlane testy]

Kraty

Woda, która wpływa do turbin może posiadać zanieczyszczenia w postaci roślinności, patyków czy innych drobnych przedmiotów. Aby zabezpieczyć konstrukcję przed taką sytuacją stosuje się kraty. W przypadku krat rzadkich, płynące zanieczyszczenia swobodnie przez nie przepływają i zatrzymują się dopiero na kratach gęstych. Może wtedy dojść do zatkania oraz zmniejszenia mocy danej siłowni.[egzamin na uprawnienia budowlane] Na zjawisko zatkania najbardziej narażone są siłownie, które umieszcza się bezpośrednio na rzekach. W okresie wielkich wód i podczas jesieni nasila się ilość płynącego materiału. Ręczne oczyszczanie krat siłowni jest bardzo kosztowne oraz mało skuteczne. Jest to spowodowane częstym stosowaniem specjalnych maszyn służących do czyszczenia krat.[akty uprawnienia budowlane]

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com