fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Uprawnienia elektryczne – Wykształcenie

Uprawnienia elektryczne właściwie nazywane ą uprawnieniami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Uprawnienia te upoważniają do projektowania obiektów budowlanych i kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych. Na rynku pracy brakuje specjalistów w zakresie elektryki i energetyki,  dlatego zdobycie uprawnień budowlanych w tym zakresie jest bardzo dobrym rozwiązaniem.

W celu zdobycia uprawnień elektrycznych należy,  podobnie jak  w przypadku innych uprawnień, wykazać się  posiadanym  wykształcenie. Osoby które chciałyby zdobyć uprawnienia bez ograniczeń muszą ukończyć studia w zakresie elektrotechniki, inżynierii elektrycznej lub elektroenergetyki. Dla osób, które chciałyby zdobyć uprawnienia w ograniczonym zakresie, poza wymienionymi wyżej kierunkami studiów, możliwe jest zdobycie uprawnień po ukończeniu kierunków pokrewnych dla inżynierii elektrycznej. Do kierunków pokrewnych zalicza się energetykę,  elektronikę,  elektronikę i telekomunikację, elektryczny transport szynowy, miernictwo elektryczne i programowanie sterowników,  automatykę i robotykę oraz transport umożliwiający uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie sterowania ruchem w transporcie lub zabezpieczenia ruchu pociągów (zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie).

uprawnienia elektryczne
uprawnienia elektryczne

Praktyka i egzamin

Poza wymaganym wykształceniem do uzyskania uprawnień budowlanych w specjalności elektrycznej należy odbyć odpowiednią praktykę zawodową. Praktyka ta odbywana jest pod kierunkiem osoby, która posiada już uprawnienia instalacyjne w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Praktyka odbyta po 3 roku studiów również zaliczana jest jako praktyka budowlana,  jednak nie może być objęta programem nauczania na danym kierunku. Do uzyskania uprawnień niezbędne jest pozytywne zdanie egzaminu na uprawnienia budowlane. Egzamin ten przeprowadzany jest przez okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa. Samodzielne funkcje w zakresie instalacji elektrycznych można pełnić dopiero po uzyskaniu decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych i opłaceniu składki członkowskiej we właściwej izbie.

Zawody i specjalizacje

Wśród zawodów Związanych z budownictwem dla specjalności instalacji elektrycznych można znaleźć zawody takie jak:

  • technik elektryk,
  • technik elektroenergetyk transportu szynowego,
  • technik elektryk kolejowych sieci elektroenergetycznych,
  • elektryk.

Dla uprawnień budowlanych specjalności elektrycznej wyróżnić można następujące specjalizacje:

  1. sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne powyżej 45 kV,
  2. sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne w elektrowniach jądrowych oraz
  3. trakcje elektryczne.
Podziel się:
Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com