Uprawnienia budowlane – wybór praktyki zawodowej

Uprawnienia budowlane – wybór praktyki zawodowej

Do uzyskania uprawnień budowlanych istotne jest odbycie odpowiedniej praktyki zawodowej. Warto się nad tym zagadnieniem pochylić i właściwie je zaplanować, by kariera zawodowa była zgodna z wymaganą praktyką. Ta z kolei potrzebna jest do egzaminu na uprawnienia budowlane. (informacje na temat egzamin na uprawnienia budowlane)

praktyka zawodowa inżynier

wybór praktyki zawodowej

Pierwszy etap to ukończenie odpowiedniej szkoły średniej, technikum lub szkoły wyższej. W przypadku zdobycia tytułu technika lub ukończenia 3 roku studiów, można odbywać praktykę zawodową. Praktyka ta będzie wliczała się do zdobycia uprawnień budowlanych.

Okres praktyki zawodowej

Okres praktyki zawodowej zależy od posiadanego wykształcenia po studiach II stopnia, może wynosić około półtora roku, po technikum może trwać do 4 lat ciągłej pracy zaliczanej do praktyki. Rodzaj praktyki zależy od również od rodzaju uprawnień, które chcemy otrzymać. Dzięki niej możemy uzyskujemy:

-uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi,

-do projektowania oraz kierowania robotami budowlanymi,

– istotny jest fakt czy są to uprawnienia w ograniczonym zakresie czy bez ograniczeń. (egzamin ustny na uprawnienia architektoniczne)

Sposoby dokumentowanie praktyki zawodowej w danych okresach czasu:

-w przypadku praktyki odbytej przed 15 lutym 1995 roku wystarczyło zaświadczenie o odbyciu praktyki zawodowej,

-praktyka odbyta między 15 lutym 1995 roku do 25 września 2014 roku była dokumentowana na podstawie książki praktyki zawodowej,

-praktyka odbyta po 25 września 2014 roku dokumentowana jest na podstawie oświadczenia potwierdzającego odbycie praktyki zawodowej wraz z załącznikiem -zbiorcze zestawienie odbytej praktyki zawodowej. (pytania na egzamin ustny do uprawnień)

Dla praktyki zawodowej osób, które ubiegają się o uprawnienia do projektowania bez ograniczeń, potrzebny jest jeden rok praktyki przy sporządzaniu projektów oraz 1 rok praktyki na budowie. (testy uprawnienia architektoniczne)

W przypadku osób które odbywają praktykę zawodową na budowie, w organach administracji rządowej, u zarządcy infrastruktury kolejowej, czy w organach nadzoru budowlanego na podstawie paragrafu 3 ust. 4 rozporządzenia w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, stosuje się wydłużenie podstawowego okresu praktyki. Tutaj okres praktyki  ulega dwukrotnemu wydłużeniu. (program na uprawnienia architektoniczne)

Podziel się:

Ocena artykułu:

0
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.