Uprawnienia budowlane w Polsce

Historia polskich uprawnień budowlanych w pigułce

Każdy ceniący się pracownik branży budowlanej prędzej czy później podejmuje się próby zdobycia uprawnień budowlanych. W Polsce dzieje się to na mocy rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z 16 lutego 1928 roku. Rozporządzenie te tyczy się prawa budowlanego i zabudowaniu osiedli. (program egzamin uprawnienia 2020)

Choć dzisiaj wszelkie zagadnienia z bogatego obszaru prac budowlanych regulowane są ustawą Prawo budowlane, warto zapoznać się z rozporządzeniem, które zapoczątkowało przyznawanie uprawnień budowlanych.

Uprawnienia budowlane krok po kroku

Aby w ogóle móc myśleć o próbie podejścia do egzaminu na uprawnienia budowlane, należy zmierzyć się z szeregiem innych formalności. Podstawą jest oczywiście odpowiednie wykształcenie wyższe lub kierunkowe. Musi być ono jednak ściśle powiązane ze specjalnością, którą wybrał kandydat.

Kiedy proces edukacji zakończy się pomyślnie, można przystąpić do zdobycia odpowiedniej praktyki zawodowej. W zależności od wybranej specjalności, może się ona odbywać w biurze projektowym lub na placu budowy. Inną możliwością jest odbycie praktyk i w biurze projektowym, i na placu budowy. ( program przygotowujący do uprawnień budowlanych )

Ostatnim etapem w drodze do uprawnień budowlanych jest oczywiście egzamin. Składa się on z dwóch części: pierwszą z nich jest część pisemna, drugą zaś ustna. To właśnie egzamin na uprawnienia budowlane zweryfikuje wiedzę zdobytą przez kandydata w czasie pobierania przez niego wykształcenia. Sprawdzi także doświadczenie z praktyk zawodowych. ( egzamin na uprawnienia budowlane )

Komu nadaje się uprawnienia budowlane

Ważną kwestią uprawnień budowlanych jest fakt, że mogą zostać one nadane jedynie osobom fizycznym. To również osoba, która się o nie ubiega, poniesie wszelkie koszty, jakie wiążą się z całym procesem. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, co do procesu nadawania uprawnień budowlanych, warto pochylić się nad rozporządzeniem dotyczącym przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. (jak wygląda egzamin na uprawnienia architektoniczne)

Podziel się:

Ocena artykułu:

0
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.