fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Czy uprawnienia budowlane są ważne?

Uprawnienia budowlane są niezwykle ważną częścią edukacji i rozwoju zawodowego dla inżynierów kończących studia techniczne. Osoby pracujące na stanowiskach kierowniczych w budownictwie są wręcz zmuszone do posiadania uprawnień budowlanych w danym zakresie. W przypadku bowiem ich braku nie mogliby pełnić tak ważnych i odpowiedzialnych stanowisk, do których pełnienia są przygotowywani na studiach. Posiadanie uprawnień budowlanych daje nieograniczone możliwości rozwoju w pełnieniu funkcji kierowniczych na obiektach kubaturowych, drogach, mostach, kolejach, podczas prowadzenia prac instalacyjnych w zakresie sieci kanalizacyjnych, wodociągowych, ale również sieci energetyczne i telekomunikacyjne. Ponadto uprawnienia dają możliwość wykonywania projektów w każdej z wyżej wymienionych branż oraz projektów architektonicznych.

czy uprawnienia budowlane są ważne
czy uprawnienia budowlane są ważne

Historia uprawnień sięga aż 1928r. Każdy inżynier kończąc studia prawdopodobnie prędzej czy później ubiegać się będzie o nadanie uprawnień budowlanych. Pozytywnie zdany egzamin na uprawnienia budowlane obliguje do objęcia stanowisk kierowniczych. Wśród nich głównie stanowisko kierownika budowy oraz projektantów mogących samodzielnie wykonywać projekty budowlane. Uprawnienia na stanowisku kierowniczym mogą zdobyć osoby posiadające wykształcenie odpowiadające danej specjalności, bądź też wykształcenie pokrewne zgodnie z zapisem Rozporządzenia w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Dodatkowo możliwość prowadzenia samodzielnych budów bądź też samodzielne wykonawstwo projektów budowlanych musi być poprzedzone praktyką zawodową w miejscu, w którym w przyszłości będziemy pracować czyli budowa lub biuro projektowe. Dana osoba zdobywając uprawnienia uczy się pod nadzorem opiekuna który posiada już uprawnienia bez ograniczeń w danej specjalności. To jest gwarantem prawidłowego przygotowania takiego kandydata do przyszłej pracy zawodowej.

 

Podział uprawnień budowlanych

Uprawnienia budowlane udzielane są w specjalności: konstrukcyjno-budowlanej, architektonicznej, drogowej, wyburzeniowej, hydrotechnicznej, mostowej, kolejowej, instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych oraz sanitarnych. Uprawnienia przyznawane są w ograniczonym lub nie ograniczonym zakresie.  Zakres ten uzależniony jest od wykształcenia oraz odbytej praktyki na budowie i sporządzaniu projektów budowlanych.

Legitymowanie się uprawnieniami budowlanymi daje ogromne szanse w branży budowlanej umożliwiając prowadzenie samodzielnych inwestycji. Uprawnienia budowlane umożliwiają wykonywanie samodzielnych funkcji w trakcie pełnienia zadań technicznych w budownictwie. Po zdanym egzaminie i opłacaniu składki do Izby Inżynierów Budownictwa dana osoba jest zobowiązana do samodzielnego dokonywania oceny sytuacji,. Osoba taka zobligowana jest również do podejmowania decyzji w zakresie zagadnień technicznych lub architektonicznych,  do stosowania i proponowania rozwiązań technologicznych  w danej dziedzinie oraz do sprawowania pieczy zarówno nad powierzonymi mu zadaniami, sprzętem jak i nad ludźmi. Stanowiska kierownicze w branży technicznej to niezwykle sumienne i ważne funkcje. Pociągają one za sobą konieczność brania odpowiedzialności za podejmowane decyzje i wynikłe z tego ewentualne błędy.

Podziel się:
Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com