Uprawnienia budowlane, a praktyka zawodowa

Najważniejszą kwestią, która pozwala na zdobycie uprawnieni budowlanych, jest odbycie odpowiednich praktyk zawodowych. Fakt odbycia takowych jest o tyle istotny, że pozwala na otrzymanie przez praktykanta odpowiedniej, szczegółowej wiedzy. Praktyka daje też przede wszystkim możliwość nabycia cennego doświadczenia i wprawy w wykonywaniu poszczególnych etapów pracy. Są to absolutnie niezbędne umiejętności każdej z osób, które chciałyby posiadać uprawnienia budowlane. (pytania na egzamin ustny do uprawnień)

Uprawnienia budowlane, a praktyka zawodowa
Uprawnienia budowlane, a praktyka zawodowa

Miejsce odbycia praktyki

Miejsce, w jakim odbywają się praktyki, jest tak naprawdę zależne od potrzeb danego kandydata. Przede wszystkim musi ono być kompatybilne z zakresem obowiązków, z jakimi przyjdzie się w przyszłości zmierzyć praktykantowi w wybranej specjalizacji. Praktyki więc mogą odbywać się zarówno w biurze projektowym, jak i na placu budowy. Przez cały okres trwania praktyk uczestnik aktywnie uczestniczy w każdym z elementów postępu pracy i powierzonych ekipie realizującej zadaniach. ( program na uprawnienia budowlane)

Praktyka to aktywne uczestnictwo

Niezwykle istotnym aspektem odbycia praktyk jest nie tylko aktywne uczestnictwo w wyżej wymienionych etapach zdobywania umiejętności, ale także przyjrzenie się przyszłym obowiązkom z drugiej strony – ze strony instytucji kontrolujących. Czynności inspekcyjne, jakie realizowane są przez organy administracji rządowej, zapewnią bowiem praktykantowi pogląd na przestrzeganie odpowiednich norm i zagadnień z prawa budowlanego.

Praktyka na terenie budowy

Wszystko powyższe nie zmienia jednak faktu, iż, aby uzyskać uprawnienia budowlane, gro czasu należy poświęcić odbyciu praktyk na terenie budowy. Zawiłość zagadnień architektonicznych, a także nieprzewidzianych zdarzeń w trakcie procesu powstawania, są na tyle obszerne, że nigdzie indziej praktykant nie posiądzie tak obszernej i wysoce praktycznej wiedzy, jak właśnie na terenie budowy. ( program przygotowujący do uprawnień budowlanych)

Praktyka na terenie budowy zapewni obycie osoby ubiegającej się o uprawnienia budowlane niezbędnych umiejętności. Należą do nich prawidłowe wykonanie pomiarów, kosztorysów, projektów, inwentaryzacji czy rozliczeń budowy. Zdobywanie umiejętności budowlanych w tym miejscu nauczy przyszłego inżyniera myślenia nieszablonowego i otworzy go na tworzenie niekonwencjonalnych koncepcji pracy.

Czas, w jakim trwają praktyki, liczony jest w tygodniach i w przypadku praktyk odbywanych w celu nabycia uprawnień budowlanych 52 tygodnie równoznaczne są z roczną praktyką. Za jeden pełny tydzień przyjmuje się 5 dni. Należy jednak nadmienić, że nie musi być to jeden tydzień roboczy odbyty ciągiem – od poniedziałku do piątku. ( testy 2020 uprawnienia)

Podziel się:

Ocena artykułu:

0
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.