fbpx
Przejdź do treści
uprawnienia budowlane na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane na telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane on-line_cennik_2
On-line
uprawnienia budowlane egzamin ustny na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane egzamin ustny telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane egzamin ustny on-line_cennik
On-line
uprawnienia budowlane akty prawne na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane akty prawne telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane akty prawne on-line_cennik
On-line
o egzaminie
O egzaminie
egzamin pisemny
Egzamin pisemny
egzamin ustny
Egzamin ustny
praktyka
Praktyka
Szczegółowy program Egzaminu
kontakt
Kontakt
o nas
O Nas
opinie
Opinie

Komisja kwalifikacyjna a nadawanie uprawnień budowlanych

Obecnie po zakończeniu praktyk zawodowych, oświadczenie o ich odbyciu oraz zestawienie zbiorcze na temat ich przebiegu należy przedłożyć przed komisję kwalifikacyjnej.Dzięki ustawie z dnia 7 maja 2019 roku to właśnie okręgowe komisje kwalifikacyjne ostatecznie będą podejmować decyzję o możliwości podejścia do egzaminu na uprawnienia budowlane.

Jednakże jeszcze niedawno nie było to takie oczywiste. Prawie od początku roku 2019 była to kwestia sporna. 13 lutego Trybunał Konstytucyjny podważył zasadność tego procederu. Dotychczasowe ocenianie przez komisję kwalifikacyjnej prawidłowego przebiegu praktyk zawodowych, stanęło pod znakiem zapytania. Powodem tego zamieszania miała być niezgodność przepisów w odniesieniu do konstytucji. Tym samym zablokowano działania okręgowych komisji kwalifikacyjnych. (uprawnienia budowlane)

Przywrócenie praw komisji kwalifikacyjnej

Zablokowanie komisji kwalifikacyjnej na czas rozwikłania sprawy wiązało się z dużym niepokojem nie tylko wśród jej członków, ale również w kręgach osób ubiegających się o uprawnienie budowlane. Największe zamieszanie wywołał fakt możliwości zaniechania przeprowadzenia egzaminów na uprawnienia budowlane. (wydrukowane akty prawne na egzamin na uprawnienia budowlane)

Cała sytuacja skończyła się jedynie na strachu. Już w kilka miesięcy po podważeniu praw komisji kwalifikacyjnej ogłoszono zmiany w Prawie Budowlanym. 30 kwietnia 2019 roku ostatecznie zostały określone przepisy regulujące stopień samodzielnych funkcji technicznych oraz samego przygotowania do zawodu. (egzamin ustny uprawnienia budowlane – pytania)

Zmiany na korzyść dla uprawnień kolejowych

Zmiany okazały się niewielkie, ale dopracowane i rozwiewające wszelkie dotychczasowe wątpliwości. Najwięcej na owych zmianach zyskała kwestia uprawnień budowlanych w specjalności kolejowej. Wprowadzone regulacje podzieliły uprawnienia kolejowe na dwie odrębne specjalności. Od dnia 7 maja 2019 roku wyróżnia się dwie specjalności kolejowych uprawnień budowlanych: specjalność sterowania ruchem kolejowym oraz specjalność wznoszenia kolejowych obiektów budowlanych. Fakt ten znacznie ułatwił wybór kierunku studiów i rodzaju praktyk zawodowych. ( program na uprawnienia budowlane)

Podziel się:

Ocena artykułu:

0
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.