fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Podczas wymiarowania obudowy szybu komory wyrównawczej bardzo ważne jest uwzględnienie dwóch układów obciążeń. Pierwszy z nich jest układem remontowo-budowlanym. Występuje on jedynie w przypadku, gdy na komorę działają obciążenie zewnętrzne.[akty uprawnienia budowlane] Obciążeniem tym jest poziome ciśnienie podłoża skalnego oraz wody gruntowej. Drugi z układów jest eksploatacyjnym. Występuje on, gdy komora jest zapełniona w całości wodą. Nie uwzględnia się w tym przypadku zewnętrznego ciśnienia górotwory oraz ciśnienia wody gruntowej. Dla tego układu obudowa jest pod działaniem ciśnienia wewnętrznego wody i odporu od górotworu. Jego wartość jest wyznaczana przez współczynnik podatności sprężystej skał. Pierwszy z tych układów wywołuje ściskanie natomiast drugi rozciąganie. Wymiarowanie obudowy szybu wykonuje się jedynie ze względu na obciążenia wewnętrzne. Jest to spowodowane tym, że wytrzymałość betonu na ściskanie jest większa od wytrzymałości na rozciąganie.[segregator uprawnienia budowlane]

Układy obciążeń obudowy szybu komory
Układy obciążeń obudowy szybu komory

Komora wyrównawcza

Komora wyrównawcza ma formę pionowego szybu. W jej dnie znajdują się otwory. Dno tej komory zazwyczaj jest związane ze ścianami. Przez to podczas obliczeń dotyczących ścian należy uwzględniać wpływ ich utwierdzania w dnie. Często taki układ dla komory, która jest budowlą naziemną powoduje, że obudowa szybu może być wymiarowana tak samo jak walcowy zbiornik wody. Dla konstrukcji, która jest podziemna nie bierze się pod uwagę utwierdzenia ścian w dnie. Wymiarowanie w tym przypadku korony wykonuje się uwzględniając szyb w postaci pierścienia. Ma on szerokość wynoszącą 1 metr. Jest on poddawany ciśnieniu symetrycznemu.[uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane]

Śluza komora

Śluzy komorowe mogą mieć różne formy. Ich najpopularniejszym typem jest komora, którą można zamykać od strony górnego oraz dolnego stanowiska. Robi się to używając wrót, które posiadają taką samą wysokość. Dla takiego rozwiązania normalne głębokości na progach śluz różnią się od siebie. Od strony górnej wody ta wartość jest większa. Zazwyczaj stosowane śluzy posiadają ścianę spadową. Taka śluza składa się z głowy górnej z wrotami górnymi, która kończy się w miejscu dolnej wody ścianą spadową. Kolejnym jej elementem jest komora śluzy. Jej długość użyteczną wyznacza się od lica ściany spadowej do krawędzi niszy dolnych wrót. Ostatnim z elementów jest dolna głowa, która stanowi obudowę dla dolnych wrót. W tej śluzie wysokość wrót górnych uzależniona jest od wymaganej głębokości użytecznej. Wysokość wrót dolnych natomiast ma wartość zbliżoną do sumy głębokości oraz spadu. Wymiary użyteczne jakie posiada śluza komorowa ustala się przez analizę gabarytów typowych jednostek żeglugowego taboru.[egzamin na uprawnienia budowlane]

Inne rodzaje śluz

Jeżeli chcemy zmniejszyć wysokości opisanej powyżej możemy zastosować śluzy szybowe. Posiadają one wrota dolne, których wysokość jest równa sumie głębokości użytecznej oraz wysokości jaką posiada część nawodna śluzowanego statku. Robi się to dla większych spadów. Pozostała część głowy dolnej jest zamykana przez ściankę stałą. Innym rodzajem śluz są schodkowe wielostopniowe. Stosuje się je dla dużych różnic w poziomach górnego i dolnego stanowiska.[uprawnienia budowlane] Śluzy te mogą być również nazywa sprzężonymi. Ich wrota pośrednie pełnią funkcję wrót wodnych śluzy górnej i równocześnie wrót górnych dla śluzy dolnej. Nie jest to jednak szeroko stosowane rozwiązanie. Częściej można się spotkać z rozwiązaniem śluz bliźniaczych. Buduje się je stawiając dwie śluzy obok siebie. Umożliwiają one śluzowanie statków w tym samym czasie dla dwóch kierunków. Dla zróżnicowanego taboru pływające śluzy te mogą mieć różne wymiary użyteczne. W ten sposób możliwe jest zaoszczędzenie wody używanej do śluzowania.

Rodzaje śluz komorowych

Możemy wyróżnić trzy główne rodzaje śluz komorowych. Pierwszym z nich są śluzy pojedyncze. Są one przystosowane do śluzowania typowych jednostek pojedynczych. Kolejnym rodzajem są śluzy podwójne. Mogą one w tym samym czasie śluzować dwie jednostki. Trzeba jednak pamiętać, aby jednostki te były ustawione w śluzie jedna za drugą lub ewentualnie obok siebie. Druga opcja jest tańsza, lecz może powodować trudności w manewrowaniu statkiem podczas śluzowania. Ostatnim z rodzajów są śluzy pociągowe, zwane inaczej zbiorowymi. Mogą one śluzować pociągi holownicze lub zestawy, które składają się z pchacza lub holownika oraz zestawu barek.[uprawnienia budowlane testy]

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com