fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Pręty zbrojenia mogą być połączone ze sobą za pomocą spawania. W ten sposób powstaje przestrzenny szkielet. Stwarza on bardzo korzystne warunki na współpracę pomiędzy zbrojeniem, a betonem. Potwierdzone zostało to przez badania Vitka. Dotyczyły one nośności belek wykonywanych z betonu na pumeksie hutniczym. W sytuacji, gdy szkielet zbrojenia z prętów wiązanych posiadał nośność belek wynoszącą tylko 0,7-0,8 wartości teoretycznej, to nośność belek ze szkieletem spawanym była prawie taka sama jak ta obliczona w sposób teoretyczny.[uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane] Jeżeli stosowane są płyty z żużla pumeksowego, które zbroi się wiązanymi szkieletami zbrojenia to Skaloud zaleca, by długość zakotwienia prętów zbrojenia była równa bądź większa od 65d dla betonów o wytrzymałości 105 kg/cm2, 55d dla wytrzymałości 135 kg/cm2 oraz 45d dla wytrzymałości 170 kg/cm2. Przez d oznaczona została średnica pręta głównego. Hak prętów o średnicy mniejszej od 8 milimetrów powinien mieć średnicę 5d. Dla prętów zbrojenia głównego o średnicy większej od 12 milimetrów zakotwienie powinno być wzmacnianie prętami poprzecznymi, których średnica powinna być zbliżona do pręta głównego. W sytuacji, gdy średnice prętów głównych są większe od 16 milimetrów to pręty poprzeczne powinno zostać przyspawane.[uprawnienia budowlane

Szkielet przestrzenny
Szkielet przestrzenny

Zbrojenie siatkami zgrzewanymi

Bużewicz przeprowadził badania dotyczące płyt z keramzytobetonu, które były zbrojone siatkami zgrzewanymi. Ich nośność była taka sama jak nośność płyt wykonanych z betonu zwykłego. Przyczepność siatki do keramzytobetonu o wytrzymałości 100 kg/cm2 była tak samo dobra jak w betonie zwykłym o wytrzymałości 250 kg/cm2. Siatki były ułożone zgodnie z wymaganiami normowymi. Pierwszy z ich prętów poprzecznych umieszczony był poza linią teoretyczną oparcia płyty.[akty uprawnienia budowlane] W sytuacji, gdy siatki są łączone na zakład to Bużewicz zaleca, aby długość zakładu w elementach wykonanych z betonu o wytrzymałości 100 kg/cm2 była równa bądź większa od trzech rozstawów prętów poprzecznych i nie powinna mieć wartości mniejszej niż 45 centymetrów. Dla elementów o niższej wytrzymałości nie powinno stosować się łączenia siatek na zakład.

Betony kruszywowe o jamistej strukturze

Betony kruszywowe, które posiadają strukturę jamistą mają stosunkowo niską przyczepność do zbrojenia. Jest to spowodowane ich strukturą. Można to zauważyć podczas wyciągnięcia pręta z betonu, rozcięcia próbki oraz sporządzeniu odcisków z rowkowatego łożyska zbrojenia. Na obrazie tak uzyskanym widać, że znacznej części powierzchni pręta nie osłania beton.[egzamin na uprawnienia budowlane] Gdy zastosowany zostanie pręt o mniejszej średnicy stosunek powierzchni miejsc styku z betonem do całej powierzchni analizowanego pręta prezentuje się wyjątkowo niekorzystnie. Przez to, że betony jamiste mają słabą przyczepność do zbrojenia stosuje się je praktycznie tylko w płytach warstwowych.

Warstwa zaprawy cementowej

Pręty układa się w warstwie zaprawy cementowej. Oprócz tej funkcji stanowi ona również dobre zabezpieczenie prętów przed procesem korozji. Betony komórkowe charakteryzują się małą wytrzymałością porównując je do betonów kruszywowych.[segregator uprawnienia budowlane] Tym samym mała jest też ich przyczepność do zbrojenia. Jej wartość jest dodatkowo obniżana przez obecność powłok antykorozyjnych występujących na zbrojeniu. W większości sytuacji przyczepność betonów komórkowych do zbrojenia jest zbyt mała, aby umożliwić wspólne odkształcenie betonu oraz stali w warunkach, gdy naprężenia wewnątrz zbrojenia mają wartość zbliżoną do granicy plastyczności. Z tego powodu niezbędne jest wykonanie dodatkowego zakotwienia prętów podłużnych. Robi się to za pomocą dospawanych prętów poprzecznych.[uprawnienia budowlane testy]

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com