fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Kolejnym rodzajem suszarni są te, które są przeznaczone dla skór zwierząt futerkowych. Budynki, te posiadają specjalne technologie służące do suszenia. Mogą być one użytkowane jednocześnie do kilku czynności. Między innymi w tych suszarniach odbywa się zdejmowanie skór zwierząt futerkowych, czyszczenie, suszenie oraz pakowanie do ekspedycji. Suszarnie te posiadają mało skomplikowane rozwiązania funkcjonalne i budowlane. Prawie wszystkie rodzaje suszarni są konstruowane z prefabrykatów wykonanych z żelbetu lub betonu. Taki wybór spowodowany jest koniecznością zapewnienia dużego bezpieczeństwa przeciwpożarowego.[egzamin na uprawnienia budowlane]

Suszarnie skór zwierząt futerkowych
Suszarnie skór zwierząt futerkowych

Magazyny na produkty roślinne

Najczęściej jako magazyny produktów roślinnych wykorzystuje się stodoły, brogi lub wiaty. W ogólności produkty roślinne dzielą się na dwie główne grupy ze względu na ich wielkość. Możemy wyróżnić magazyny małe i duże. Małe znajdują się w gospodarstwach drobnotowarowych, a duże w wielkotowarowych. Wszystkie typy magazynów, które przeznaczone są na objętościowe produkty roślinne charakteryzują się jedną wspólną cechą. Jest nią dążenie do jak największego wypełnienia całej pojemności.[uprawnienia budowlane] Budynki te zazwyczaj mają lekką, najczęściej szkieletową konstrukcję. Produkty roślinne muszą być odpowiednio chronione podczas przechowywania przed pożarem. Z tego powodu w ich konstrukcji stosuje się materiały niepalne. Również ściany osłonowe są wykonywane z tego rodzaju materiałów. Z tego powodu w praktyce często wykorzystuje się elementy z żelbetu, strunobetonu. Do ścian osłonowych można stosować eternit falisty lub wykonywać ściany z cienkościennych płyt betonowych. Często można spotkać się również z magazynami w postaci stodół selekcyjnych, które posiadają oczyszczalnie i magazyny. Takie rozwiązania najczęściej występują w gospodarstwach doświadczalnych. Ilość roślin i nasion jest w nich objętościowo niewielka, ale występuje dużą różnorodność w jakości.[uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane]

Specjalne kosznice

W przypadku krajów, których klimat sprzyja uprawie roślin pastewnych takich jak kukurydza można spotkać się ze specjalnymi kosznicami na kolby kukurydzy. Tworzy się je, żeby kukurydza mogła odpowiednio wyschnąć i dojrzeć. Budynki takie posiadają lekką konstrukcję szkieletową. Są one wąskie, aby możliwe było uzyskanie przewiewu powietrza pomiędzy poszczególnymi kolbami kukurydzy. Budynki te są nakrywane przez lekkie daszki wykonane z eternitu falistego.[uprawnienia budowlane testy]

Magazyny na nasiona zboża i chmielu

Innymi typami magazynów są te, w których przetrzymywane są nasiona zboża oraz chmiel. Występuje w nich bardzo duża różnorodność w rozwiązaniach funkcjonalnych i konstrukcyjnych. Są one uzależnione od pojemności, rodzaju magazynowego produktu oraz pracochłonności obsługi.  Obecnie częściej stosuje się rozwiązania nowoczesne, które polegają na magazynowaniu ziarna w silosach. W poprzednich rozwiązaniach było ono przetrzymywane w posadzkach magazynów. W nowoczesnych magazynach możliwe jest stosowanie elastycznych układów funkcjonalnych i lekkich rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych. Obecnie dąży się do ograniczania masywności tych budynków.[segregator uprawnienia budowlane]

Magazyn na chemiczne materiały sypkie

Magazyn na chemiczne materiały sypkie powinny znajdować się w każdym gospodarstwie rolnym. Materiałami przechowywanymi w nich są głównie nawozy sztuczne oraz środki służące do ochrony roślin. W przypadku gospodarstw wielkotowarowych stosuje się magazyny płaskie z konstrukcją żelbetową. Wykonywane są one na miejscu lub z elementów prefabrykowanych. Produkty chemiczne mogą ulegać rozkładowi przez działanie ujemnych temperatur. Z tego powodu budynki powinny posiadać ocieplane ściany i stropodachy. Często stosuje się tu elementy wykonane z żelbetu i betonu sprężonego. Funkcjonalne układy występujące w takich magazynach są mało skomplikowane.[akty uprawnienia budowlane]

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com