fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Stojaki budowlane wyrabia się z drewna sosny, świerku, jodły oraz olchy. Można czasami spotkać się również ze stojakami wykonanymi z buku lub dębu. Stojaki są wyrabiane w dłużycach i wyrzynkach. Dłużyce mają długość od 9 metrów, wyrzynki natomiast 7-9 metrów. Na cieńszym końcu ich grubość wynosi od 6 centymetrów, w połowie długości do 19 centymetrów, a na grubszym końcu do 27 centymetrów. Stojaki możemy podzielić na 3 klasy ze względu na ich grubość.[segregator uprawnienia budowlane] Są nimi grubość do 11 centymetrów (I klasa), 12-15 centymetrów (II klasa) i 16-19 centymetrów (III klasa). Średnice są mierzone w połowie długości. W przypadku stojaków zasadnicze znaczenie mają dla nich wady, które przyczyniają się do obniżenia ich wytrzymałości. W stojakach nie może występować zgnilizna twarda i miękka, sęki tabaczne oraz głębokie chodniki owadzie. Dopuszczalna jest natomiast krzywizna jednostronna wynoszącą do 3 centymetrów na 1 metr. Również dopuszcza się czerwień wewnętrzną, siniznę oraz hubę na dłużycy. Sęki tabaczne dopuszczalne są jedynie, gdy ich rozmieszczenie względem siebie wynosi nie mniej niż 1,6 metra.[egzamin na uprawnienia budowlane] Stojaki wykorzystuje się na rusztowaniach, które podtrzymują deskowania. Mają one jednak jedną wadę. Pochłaniają one znaczne ilości drewna, przez co obecnie zastępuje się je inwentaryzowanymi stojakami stalowymi w budynkach, które mają powtarzającą wysokość kondygnacji.

Stojaki budowlane
Stojaki budowlane

Materiały tarte

Materiały tarte możemy podzielić według dwóch podziałów. Każdy z nich dzieli te materiały na dwie grupy. Pierwszy podział wyróżnia materiały tarte iglaste i liściaste. Drugi natomiast wskazuje materiały nieobrzynane i obrzynane. Przykładowo tarcica iglasta obrzynana jest wykorzystywana na deskowania.[akty uprawnienia budowlane] Materiały tarte możemy podzielić również ze względu na klasę ich jakości. W przypadku materiałów iglastych mamy 6 klas jakości, a w przypadku liściastych 4 klasy. Sortymenty, które mają przekrój zbliżony do kwadratu takie jak łaty, listwy, graniaki, krawędziaki czy belki produkuje się jedynie w trzech klasach jakości. Możliwe jest łączenie dwóch lub nawet trzech klas jakości w grupę. Jako podstawę do utworzenia grup jakościowych przyjmuje się możliwość wspólnego stosowania tarcicy w tych klasach. Podstawową cechą, która służy do określania klas lub kategorii sztuki tarcicy jest płaszczyzna jakościowo lepsza.[uprawnienia budowlane]

Drewno ulepszone

Materiały klejone, takie jak sklejki czy płyty są nazywane drewnem ulepszonym. Jako sklejkę rozumiemy płyty, które są sklejone z arkuszy forniru łuszczonego. Zazwyczaj te płyty są sklejane z nieparzystej liczby arkuszy, które układa się jeden na drugim. Ważne jest, żeby podczas układania włókna poszczególnych sąsiednich arkuszy były do siebie prostopadłe.[uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane]

Rodzaje sklejek

Sklejki możemy podzielić na suchotrwałe i wodoodporne. Podział ten jest uzależniony od odporności na działanie wilgoci. Podczas produkowania sklejki można stosować kleje kazeinowe, albuminowe, kazeinowo-albuminowe, mocznikowe oraz bakelitowe. Najbardziej wodoodpornym i trwałym klejem z wyżej wymienionych jest klej bakelitowy. Możemy również sklejki podzielić na iglaste i liściaste w zależności z jakiego drewna są one produkowane. Sklejka, która jest sklejona z fornirów środkowych o grubości do 2 milimetrów jest zaliczana do cienkowarstwowych. Sklejki, gdzie grubość ta wynosi ponad 2 milimetry zalicza się do grubowarstwowych.[uprawnienia budowlane testy]

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com