fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Sprawdzanie konstrukcji budynku na nośność sejsmiczną

Podczas sprawdzania konstrukcji budynku na nośność sejsmiczną obliczeniom poddajemy jedynie te ściany i ramy, które leżą w przyjętym kierunku w jakim działa wstrząs sejsmiczny. Niektóre z elementów konstrukcji traktujemy jedynie jako obciążenia działające na pracujące elementy.[segregator uprawnienia budowlane] Ich przykładem są ściany i ramy skierowanie prostopadle do przyjętego kierunku. Podczas mnożenia ciężarów niepracujących elementów budowli przez odpowiednie współczynniki otrzymamy obciążenia poziome działające na pracujące elementy. W celu znalezienia całego obciążenia budowli musimy jeszcze uwzględnić odpowiedni wpływ ciężaru własnego tych elementów. Obciążenia powinniśmy rozkładać na poszczególne elementy pracujące proporcjonalnie do sztywności tych elementów. Jako płaskie traktujemy zazwyczaj elementy niosące obciążenia sejsmiczne w danym kierunku.[egzamin na uprawnienia budowlane]

Sprawdzanie konstrukcji
Sprawdzanie konstrukcji

Połączenia elementów budowlanych

Podczas łączenia ze sobą elementów budowli należy zadbać o ich dokładność. Każe z nich powinno być zrobione w ten sposób, aby mogło przejmować siły o dwukierunkowym działaniu. Mowa tu o ścinaniu w obu kierunkach w przegubie, nacisku oraz odrywaniu w łożyskach i momentach w połączeniach sztywnych. Jeśli mamy do czynienie z elementami prefabrykowanymi trzeba wykonywać je jako sztywne i monolityczne. Jeśli chcemy połączyć ze sobą elementy przy wykorzystaniu kształtowników stalowych trzeba zadbać o ich dobre zespawanie ze sobą. Innym sposobem może być łączenie przy pomocy wystających prętów. Robi się to wtedy na mokro poprzez układanie odpowiednio zbrojenia w szwach. Następnie łączy się je również poprzez spawanie z wystającymi prętami.

Kształtowanie budynków

Przy kształtowaniu budynków należy pamiętać o symetryczności rozmieszczania w planie w obydwu kierunkach nośnych ścian podłużnych i poprzecznych. W przypadku budynków, które mają być umiejscowione w strefach o dużej sejsmiczności regionu zakazane jest wykonywanie załamań w planie budynku.[uprawnienia budowlane] Gdy sejsmiczność wynosi 8 lub 9 stopni są specjalne zasady dla budynków murowanych z cegieł lub z wielkich bloków. Otóż ich ściany nośne powinny być wykonywane na całej długości lub szerokości budynku. Jeśli chodzi o otwory ścienne i ściany działowe rozmieszcza się je na długości lub szerokości budynku równomiernie. Gdy w budynku przewidujemy piwnice należy projektować je pod całym budynkiem, a nie jedynie pod jego częścią. W budynkach powinny znajdować się co najmniej dwa wyjścia umiejscowione po przeciwnych stronach budynku.[akty uprawnienia budowlane]

Podział większych budynków

Jeśli chodzi o większe budynki powinniśmy dzielić je dylatacjami antysejsmicznymi na sekcje czyli niezależne od siebie części. Jeśli chodzi o dokonanie podziału jest parę kwestii którymi powinniśmy się podczas niego kierować. Po pierwsze wymiary poszczególnych sekcji powinny być do siebie jak najbardziej zbliżone, a nawet jednakowe.[uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane] Kolejnym aspektem jest dzielenie sekcji na jak najprostsze kształty. Powinny mieć one również niezmienną na długości wysokość. Do rzeczy niepożądanych należy wykonywanie kątów wklęsłych w obrębie jednej sekcji.  Wszystkie powyżej wymienione uwagi należy stosować zarówno do całych budynków jak i jego poszczególnych sekcji.

Dylatacje

W budynkach wykonuje się dylatacje termiczne, skurczowe czy osiadaniowe. Wszystkie z nich powinno wykonywać się jako antysejsmiczne. Jeśli chodzi o szerokość szwu dylatacji antysejsmicznej jest ona zależna od wysokości budynków. Jeżeli wysokość budynku nie przekracza 5 metrów jest równa 3 cm. Z każdymi kolejnymi 5 metrami wysokości wzrasta odpowiednio o 2cm. Szwy te nie mogą być wypełniane.[uprawnienia budowlane testy]

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com