fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Składowiska odpadów w Polsce

Składowiska odpadów są miejscami w których powinno się zgodnie z przepisami prawa gromadzić odpady. Pojęcie to obejmuje swoim zakresem ponadto wylewiska odpadów ciekłych. Zaliczyć tu można też wysypiska odpadów komunalnych. Ponadto również zwały mas ziemnych. Odpady składuje się tylko w miejscach do tego przeznaczonych. Dobrze jest, jeśli miejsce przeznaczone na składowisko jest jednocześnie miejscem częściowego odzysku materiałów.

Składowiska odpadów w Polsce
Składowiska odpadów w Polsce

Odpady

Odpady spełniające kryteria mogą być składowane lub mogą pełnić funkcję warstwy przekładkowej. Mogą pełnić jednocześnie obie te funkcje – w zależności od rodzaju materiału.

Badania, które prowadzone są co pewien okres na składowiskach odpadów obejmują pomiary między innymi emisji zanieczyszczeń takimi substancjami jak dwutlenek węgla, metan, amoniak itd.

Odpady można podzielić na: chemiczne, fizyczne i biologiczne. Uzależnia się to od ich właściwości.

Uprawnienia budowlane – czy warto je zdobyć? Jak długo trwa przygotowanie? Co warto wiedzie? Jaki program wybrać?

Budowa składowisk

Samo konstruowanie składowisk odpadów nie należy do najłatwiejszego zadania. Są one wbrew pozorom bardzo skomplikowane. Należy bowiem z dużą starannością przewidzieć wszystkie mogące się z tym wiązać zagrożenia. Składowiska odpadów muszą być dostatecznie szczelne, ponieważ substancje szkodliwe nie mogą wyciekać do środowiska. Ponadto zapewniają minimalne oddziaływanie na otoczenie.  To wszystko przewiduje się na kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt lat.

Składowiska można podzielić w następujący sposób: znajdujące się na terenie płaskim, znajdujące się w obniżeniach terenu oraz znajdujące się na zboczach.

Składowiska odpadów w Polsce

W Polsce wyróżnia się trzy rodzaje składowisk. Wśród nich można znaleźć składowiska niezorganizwoane. To takie które powstały bez szczególnego przygotowania. Mają one duży negatywny wpływ na środowisko.

Ponadto występują składowiska pół-zorganizowane i zorganizowane. Te ostatnie są najlepszym rozwiązaniem, które najmniej ingeruje w środowisko.

Podziel się:
Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com