fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Zwarta siarka, która występuje w pumeksach w głównej mierze ma postać trwałego związku CaS. Świeże pumeksy mogą wydzielać zapach siarkowodoru. Jest on jednak nieszkodliwy i po krótkim czasie zanika. Według Sabeli wzrastanie zawartości siarki w żużlu do 3% może mieć bardzo dobry wpływ na jego możliwość spieniania. W przypadku zwiększania zawartości MgO w pumeksie do 9-13% dochodzi do zwiększenia jego ciężaru nasypowego. Zawartość MnO nawet jak wynosi do 10% nie wpływa negatywnie na jakość danego pumeksu.[akty uprawnienia budowlane]

Siarka w pumeksach
Siarka w pumeksach

Lepkość i płynność żużla

Według jednego z badaczy lepkość żużla uzależniona jest od struktury, jaką posiadają krzemiany wchodzące w skład danego żużla. Można stwierdzić, że im bardziej złożona jest ich struktura tym lepkość jest większa. Doraźną metodą oceniania płynnego żużla jest metoda hakowa.[uprawnienia budowlane] Podczas niej obserwuje się ściekające i zastygające w powietrzu sople żużla, które spływają ze stalowego haka, w którym najpierw zanurza się płynny żużel. Na podstawie tej metody został wprowadzony podział żużli na krótkie i długie. W tym samym celu można również stosować dwie inne metody. Są nimi próby kubłowa i łyżkowa. Obydwie one polegają na próbnym spienieniu małej ilości żużla. W praktyce nie znalazły one jednak szerokiego zastosowania.[uprawnienia budowlane testy]

Metoda lejkiem Hcrtyego

Bardziej obiektywną metodą jest ocenianie płynności lejkiem Hcrtyego. Została ona opracowana przez Rogozińskiego. Żużle, które będą ulegać procesowi spieniania powinny wypełniać lejek na długości nie przekraczającej 20 centymetrów. W Kombinacie EKO do tego celu stosowane są metody, które opierają się na obserwowaniu barwy jaką posiada płynący żużel. Barwa ta jest uzależniona od jego temperatury oraz zasadowości. Podstawą tych badań jest wzorcowa skala barw na podstawie, której opracowuje się wyniki.[uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane]

Spienianie pumeksu

Pumeks, który wykazuje duże zmiany lepkości w małym zakresie temperatur podczas spieniania wymaga pewnego zapasu energii cieplnej. Zabieg ten jest związany z większym zużywaniem koksu. Nie jest on możliwy w każdej sytuacji z powodu dużych odległości dla transportu pumeksu z wielkich pieców do zakładów przeróbki żużla, które znajdują się na terenie huty. Wadą urządzeń w tym procesie jest szybkie niszczenie się części mechanicznych. Mimo chronienia ich warstwa wody korodujący wpływ płynnego żużla jest znaczący. Spienianie pumeksu odbywa się w pewnej części wewnątrz obudowanej krótkiej rynny. Pod ciśnieniem jest do niej wtryskiwana woda, para oraz powietrze.[egzamin na uprawnienia budowlane]

Jakość pumeksu

Jakość pumeksu jest uzależniona od właściwego przebiegu procesu spieniania. Znaczenie ma tu rodzaj urządzenia oraz ilość dozowanej wody. Oprócz tego na pumeks wpływ ma skład chemiczny żużla oraz jego temperatura. Bardzo ważną cechą, która jest bezpośrednio związana ze składem chemicznym pumeksu jest wiskoza płynnego żużla. Podczas produkowania pumeksów najlepiej jest stosować żużle kwaśne. Są one inaczej nazywane długimi. Są to takie żużle, których lepkość stopniowo się zmienia w szerokim zakresie temperatur. Żużle zasadowe natomiast charakteryzują się wzrostem lepkości w bardzo szybkim czasie dla wąskiego zakresy temperatur. Temperatury zaczynają się od temperatury progowej.[segregator uprawnienia budowlane]

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com