fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Ściany budowli

Ściana budowli to pionowy lub ukośny element, który ogranicza wnętrze budowli (uprawnienia budowlane 2021). Pełni ona funkcję przegrody cieplnej, dźwiękowej i wzrokowej. Zadaniem ściany jest:

– przedzielenie pomieszczenia wnętrza budowli,

– przenoszenie obciążenia na fundament lub na grunt.

Ściana może spełniać wszystkie powyższe warunki lub tylko ich część. Wszystko zależy od:

– rodzaju budowli,

– przeznaczenia budowli,

– sposobu użytkowania,

– warunków klimatycznych środowiska.

Ściany budowli
Ściany budowli

W związku z tym ściany powinny powstać z materiałów, które:

– mają odpowiednią trwałość,

– zapewniają odpowiedni kształt i wygląd zewnętrzny.

Ściany budynków podlegają dwom obciążeniom:

a) pionowym:

– ciężar własny ścian i opartych na nich elementów wyższych kondygnacji budynku (ścian, stropów, schodów, dachu) wraz z obciążeniem użytkowym,

b) poziomym

– w przypadku ścian budynku – parcie wiatru,

– w przypadku ścian piwnic – parcie ziemi.

Z kolei w przypadku innych budowli lądowych głównym obciążeniem jest parcie wiatru, które działa poziomo. Dotyczy to m.in. masztów, słupów linii przesyłowych wysokiego napięcie, kominów fabrycznych (program jednolite akty prawne na egzamin uprawnienia). Z kolei w przypadku ścian oporowych występuje obciążenie parciem ziemi, materiałów sypki, wody bądź innych cieczy.

W przypadku budownictwa wodnego (oprócz budynków towarzyszących) ściany są jako oporowe. Przenoszą one:

– względnie małe obciążenie od ciężaru własnego i użytkowego,

– duże obciążenia poziome od parcia wody, lodu lub gruntu,

– niewielkie obciążenie od parcia wiatru.

Ściany w budownictwie wodnym muszą być:

– wytrzymałe na działanie sił poziomych i pionowych,

– stateczne na wywrócenie i przesunięcie.

Można to wszystko uzyskać poprzez odpowiednie skonstruowanie i nadanie koniecznej grubości. Ściany oporowe, które przenoszą parcie wody powinny być zabezpieczone przed jej przenikaniem. Należy je wówczas wykonać z wodoszczelnego betonu bądź poprzez zastosowanie izolacji wodochronnej.

Klasyfikacja ścian

Ściany w budynkach mogą być podzielone w zależności od:

– rodzaju materiału, z którego są wykonane,

– zadania, które spełniają w budowli,

– konstrukcji,

– usytuowania w budowli,

– metod wykonawczych.

Ze względu na materiał można wyróżnić ściany:

– drewniane,

– ceglane,

– kamienne,

– betonowe,

– żelbetowe,

– z tworzyw sztucznych,

– metalowe,

– wielomateriałowe (egzamin ustny na uprawnienia budowlane).

Ze względu na rodzaj przenoszonych obciążeń i niezależnie od rodzaju budowli oraz jej przeznaczenia ściany wyróżnia się ściany:

1) konstrukcyjne:

a) przenoszą ciężar własny, obciążenia pionowe i poziome od innych elementów budowli i obciążenia zewnętrzne.

b) są to ściany:

– nośne, które przenoszą obciążenia na fundamenty budowli,

– usztywniające, które wykorzystuje się w sytuacji, kiedy trzeba usztywnić budynek/budowlę,

– samonośne, które przenoszą ciężar własny,

2) niekonstrukcyjne (funkcjonalne):

a) główne zadanie: tworzenie w budowli przegród:

– cieplnych – termicznych,

– dźwiękowych – akustycznych,

– wzrokowych – optycznych,

– ogniowych,

b) są to ściany:

– działowe, które dzielą budowlę na poszczególne pomieszczenia,

– osłonowe, których zadaniem jest zabezpieczanie budowli przed wpływami atmosferycznymi,

– ogniowe, które dzielą budowlę na strefy pożarowe.

Ze względu na konstrukcję wyróżnia się ściany:

a) pełne z jednorodnego materiału takiego jak:

– cegła,

– kamień,

– beton,

– gips,

– pustaków ceramicznych,

– pustaków z zapraw lub betonu,

b) szczelinowe:

– z materiałów jednorodnych ze szczeliną powietrzną lub wypełnioną zasypką,

c) warstwowe:

– z dwu lub kilku materiałów,

d) szkieletowe:

– wypełniają konstrukcję nośną drewnianą, stalową lub żelbetową.

O tym, jaki rodzaj ścian będzie, z jakiego materiału powstanie oraz w jaki sposób powstaną decydują takie czynniki jak:

– wytrzymałość,

– warunki pracy ściany,

– wymagania cieplne i wilgotnościowe,

– względy architektoniczne,

– możliwość uzyskania odpowiednich materiałów,

– koszty,

– warunki wykonawcze, czyli kadra, sprzęt, warunki terenowe.

Ściany mogą powstać metodami tradycyjnymi i uprzemysłowionymi (egzamin ustny na uprawnienia architektoniczne).  

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com