fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Różne rodzaje specjalności – uprawnienia budowlane

Prawo budowlane przewiduje uprawnienia budowlane do projektowania oraz kierowania robotami budowlanymi.

Różne rodzaje specjalności - uprawnienia budowlane
Różne rodzaje specjalności – uprawnienia budowlane

Dzięki uprawnieniom projektowym dana osoba może sprawować nadzór autorski. Może też wykonywać projektowanie architektoniczno – budowlane, projektować i sprawować kontrolę techniczną utrzymania obiektów budowlanych.

Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi umożliwiają kierowanie budową lub innymi robotami budowlanymi. Daje też możliwość wykonywania nadzoru inwestorskiego, sprawowana kontroli technicznej, utrzymania obiektów budowlanych, kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzór i kontrolę techniczną wytwarzanych elementów, wykonywanie nadzoru inwestorskiego i sprawowanie kontroli technicznej, utrzymywania obiektów budowlanych. (uprawnienia architektoniczne – egzamin)

Specjalności w jakich udziela się uprawnienia budowlane

Specjalności w jakich udziela się uprawnienia budowlane to:

Specjalność wyburzeniowa, architektoniczna, konstrukcyjno budowlana, inżynieryjna, mostowa, drogowa, instalacyjna, telekomunikacyjna, instalacyjna w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych, hydrotechniczna instalacyjna w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. (pytania na egzamin ustny do uprawnień)

W ramach specjalności konstrukcyjno-budowlanej wyróżnia się: geotechnikę, obiekty budowlane budownictwa przemysłowego.

Wyróżniamy także następujące specjalizacje techniczne, inżynieryjno-hydrotechniczne, śródlądowe, budowlane, hydrotechniczne obiektów budowlanych, oczyszczalni wody i ścieków, melioracje wodne, morskie budowle hydrotechniczne. (informacje na temat egzamin na uprawnienia budowlane)

W przypadku instalacji w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych, wyróżnia się sieci i instalacje i urządzenia gazowe sieci i instalacji urządzenia wodociągowych i kanalizacyjnych oraz sieci instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

W przypadku instalacji w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i  elektroenergetycznych wyróżniamy sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w elektrowniach jądrowych, trakcji elektrycznej oraz sieci i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych powyżej 45 kv. (testy uprawnienia architektoniczne)

Ubiegając się o uprawnienia budowlane należy ukończyć odpowiednie studia magisterskie, odbyć wymaganą praktykę oraz zdać egzamin na uprawnienia budowlane. (program na uprawnienia architektoniczne)

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com