fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Pytania na uprawnienia w ograniczonym zakresie

Uprawnienia w ograniczonym zakresie wymagają mniejszej znajomości przepisów w stosunku do pełnych uprawnień. Pytania na uprawnienia w ograniczonym zakresie są zmniejszone ilościowo i jakościowo.

pytania na uprawnienia w ograniczonym zakresie
pytania na uprawnienia w ograniczonym zakresie

Uprawnienia w ograniczonym zakresie – egzamin pisemny

W pierwszej fazie należy zdać egzamin pisemny w postaci testu wyboru. Egzamin ten można zdawać do projektowania i kierowania robotami budowlanymi jednocześnie lub osobno do każdego z rodzajów. W przypadku łącznego zdawania egzaminu kandydat musi odpowiedzieć na 60 pytań pisemnych. Wśród nich większość pytań (42) dotyczy znajomości Prawa budowlanego oraz innych ustaw, które są związane z daną specjalnością. 12 pytań kandydat dostanie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, natomiast 6 dotyczyć będzie postępowania administracyjnego. Aby uzyskać pozytywny wynik testu należy poprawnie odpowiedzieć na 45 pytań. Czas przeznaczony na egzamin wynosi 1,5 godziny

W przypadku uprawnień wyłącznie do kierowania lub do projektowania liczba pytań jest mniejsza i wynosi 45. Kandydat zobligowany jest do podania minimum 34 poprawnych odpowiedzi w czasie 70 minut. 32 pytania dotyczą rozporządzeń i ustaw charakteryzujących daną specjalność. Sprawdzenie wiadomości na temat BHP wykonane zostanie na podstawie 9 pytań. 4 pytania sprawdzą znajomość zagadnienia postępowania administracyjnego. W przypadku osób posiadających tytuł zawodowy mistrza ilość pytań jest analogiczna jak wyżej.

 

Uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie – egzamin ustny

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z części pisemnej możliwe jest podejście do egzaminu ustnego. Negatywny wynik z części ustnej nie obliguje nas do ponownego zdawania egzaminu pisemnego w następnej sesji egzaminacyjnej. W części ustnej egzaminu osoba podchodząca do uprawnień jednocześnie projektowych i wykonawczych wylosuje karteczkę z ośmioma pytaniami. Wśród nich po jednym pytaniu będzie dotyczyło odpowiednio umiejętności praktycznego posługiwania się przepisami prawa i wykonaniu zadania projektowego lub rozwiązaniu zagadnienia z zakresu wykonawstwa. Trzy kolejne pytania sprawdzą umiejętności praktycznego stosowania wiedzy technicznej. Kolejne i ostatnie trzy będą dotyczyły specjalności uprawnień o które kandydat się ubiega.

Osoba która ograniczy się wyłącznie do uprawnień projektowych lub wykonawczych usłyszy 6 pytań. Po dwa pytania z praktycznego stosowania wiedzy technicznej i ze swojej specjalności. Natomiast dwa pozostałe pytania dotyczyć będą umiejętności stosowania przepisów prawa oraz wykonania zadania projektowego lub związanego z wykonawstwem.

Podziel się:
Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com