fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Pumeks hutniczy jest lekkim kruszywem. Otrzymuje się go poprzez spienianie płynnego żużla wielkopiecowego. Proces spieniania polega na jak najszybszym możliwym chłodzeniu gorącego żużla poprzez stosowanie ograniczonej ilości wody. Temperatury gorącego żużla wynoszą około 1400-1450 °C. [akty uprawnienia budowlane]

Pumeks hutniczy

Metoda sorpcji błękitu metylenowego

Metodą sorpcji błękitu metylenowego możemy określić obecność węgla pęczniejącego. Polega ona na zalewaniu sproszkowanego żużla roztworem błękitu metylenowego. Błękit ten musi mieć określone stężenie. Zabieg ten trwa 24 godziny. Po upłynięciu tego czasu porównuje się kolor roztworu z roztworem wzorcowym. Pod wpływem pH roztworu i redukującego działania H2S często dochodzi do gwałtownego odbarwienia błękitu metylenowego. Spowodowane jest to rozbiciem kompleksu barwnego, a nie jak mogłoby się wydawać procesem absorbcji. Metoda ta jednak jest problematyczna do stosowania w praktyce. Jest to spowodowane dużą zdolnością sorpcyjną skoksowanego węgla, który nie wykazuje zmian objętościowych. Metodami doraźnymi może być mierzenie zmian objętościowych próbek żużlobetonowych, które są poddawane naparzaniu. Próbkami tymi są zazwyczaj beleczki lub walce o średnicy 16 milimetrów, które są zaformowane w pierścieniach, których kształt jest analogiczny do pierścieni La Chateliera.[uprawnienia budowlane testy]

Metoda Bukowskiego

Metoda Bukowskiego polega na określaniu obecności pęczniejącego węgla poprzez poddawanie go działaniu pary wodnej przez 48 godzin i następnie pomiarowi przyrostu jego ciężaru. Węgiel ten musi zostać uprzednio sproszkowany. Dla węgla trwałego wartość takiego przyrostu nie może być większa od 10%. Innym sposobem jest wydzielanie węgla bez sproszkowania i zanurzanie go na kilka dni w wodzie. W przypadku węgla trwałego nie powinno dojść do pęcznienia powyżej 3%. Taki pomiar, aby był wykonany prawidłowo niesie ze sobą sporo trudności natury technicznej. Są nimi dokładność odczytu, uwzględnienie płaszczyzny uławicenia oraz powierzchnie styku.[segregator uprawnienia budowlane]

Metoda odsiewu

Możemy wyróżnić kilka rodzajów metod uszlachetniania żużla paleniskowego. Jedną z nich jest metoda odsiewu. Polega ona na odsiewaniu najdrobniejszych frakcji żużla i zastępowanie ich innymi drobnymi kruszywami, które są pozbawione szkodliwych zanieczyszczeń. Takim kruszywem może być żużel granulowany lub pumeks. W tej metodzie dobre wyniki uzyskuje się w sytuacji, gdy w odsiewanej frakcji są znaczne zanieczyszczenia niespalonym węglem.[egzamin na uprawnienia budowlane] Istnieje przeświadczenie, że maksymalne zanieczyszczenia występują w najdrobniejszych frakcjach. Nie jest to jednak zawsze prawdą. Zjawisko to uzależnione jest od indywidualnych warunków spalania. Warunkami tymi są przeciążenia palenisk w godzinach szczytu, rodzaj rusztu oraz niewłaściwie dobrany asortyment węgla.

Metoda nawilżania

Metoda nawilżania polega na polewaniu żużla zwykłą lub najlepiej wapienną wodą. Żużel w tej metodzie rozkładany jest w cienkich warstwach. Jego polewanie powinno trwać minimum 6 tygodni. Metodzie tej brakuje doświadczalnego potwierdzenia jej skuteczności dla warunków przemysłowych. Zaletami tej metody jest przyspieszenie procesu pęcznienie niespalonego węgla. Ługowanie oraz neutralizowanie związków siarki jest w tym przypadku znikome.[uprawnienia budowlane]

Metoda separacji magnetycznej

Metoda separacji magnetycznej polega na oddzieleniu żużla od niespalonych części węgla. Dzieje się to na podstawie ich różnych własności magnetycznych. W praktyce metoda ta nie sprawdziła się jednak dobrze. Było to spowodowane tym, że jedynie niektóre używane w żużlu tlenki żelaza wykazują własności magnetyczne.

Metoda flotacji

Metoda flotacji polega na oddzielaniu niespalonego węgla od żużla. Robi się to na podstawie różnić w ich ciężarach objętościowych. Do tej metody wykorzystuje się wodę posiadającą zawiesinę barytu, magnezytu lub gliny. Metoda ta nie znalazła praktycznego zastosowania. Jest to spowodowane wysokim kosztem oraz znacznymi różnicami w ciężarze objętościowym żużla.[uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane]

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com