fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Jeżeli projektowana przez nas zapora ma być wysoka należy odpowiednio zadbać o dobór jak najbardziej ekonomicznego wariantu danego projektu. Do wysokich zapór możemy zaliczyć zapory ciężkie, łukowe oraz oszczędnościowe. Zamknięcia spustowe lokalizuje się najczęściej na stronie odpowietrznej. W miejscu strony odwodnej występuje jedynie krata. Nie jest to jednak wymóg i czasami możemy spotkać się z sytuacją odwrotną. W dzisiejszych czasach istnieje tendencja do stawiania zapór łukowych w szerszych dolinach.[uprawnienia budowlane] Mimo to należy pamiętać, że można przekraczać granicy przy której zapora może stać się nieopłacalna. Zatraca ona w ten sposób swój charakter zapory łukowej. W tym przypadku przenoszenie parcia wody przez stoki doliny jest nieznaczne, przez ci zapora łukowa przypominać zaczyna swoim profilem zaporę ciężką. Dla takich przypadków możliwe jest zastosowanie zapory wielołukowej w przypadku, gdy podłoże ma odpowiednią wytrzymałość.[uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane]

Projektowanie wysokich zapór
Projektowanie wysokich zapór

Zapora wielołukowa

Zapora wielołukowa inaczej jest nazywana jest zaporą o wielokrotnych łukach. Jej konstrukcja składa się z szeregu łuków lub ewentualnie sklepień, które opiera się na filarach. Filary rozstawia się w jednakowych odległościach od siebie. Łuki w tego rodzaju zaporach nachylone są do poziomy pod pewnym kątem. Przez to są one poddawane nierównomiernemu rozkładowi parcia hydrostatycznego.[akty uprawnienia budowlane] Spowodowane jest to różnicami w głębokości zanurzenia klucza oraz wezgłowi łuku. Powodem też jest fakt, że parciu wody towarzyszy ciężar własny łuku i jego składowa działa prostopadle do osi. Zwiększanie nachylenia łuków powoduje zwiększenie stateczności całej konstrukcji zapory. Zapory wielołukowe wykonuje się głównie w linii prostej. Czasami można spotkać się z osiami, które przebiegają w łuku. Rzadziej, ale również możemy spotkać się z sytuacją, gdzie osie są załamane. Taki zabieg spowodowany jest zazwyczaj warunkami topograficznymi oraz geologicznymi. Same łuki projektuje się o stałym promieniu oraz stałej wartości kąta środkowego. Zazwyczaj mają one zmienną grubość.[uprawnienia budowlane testy]

Stosowanie belek podłużnych

Belki podłużne stosuje się w celu zwiększenia sztywności całej budowli wyższej zapory. Belki te umieszcza się pomiędzy filarami na różnych poziomach. Na wysokości kilku lub jednej z belek można wykonać otwory w filarach. Ma to na celu zapewnienie swobodnej komunikacji na całej długości zapory. W takim przypadku belkę można traktować również jako kładkę służbową.

Sklepienia

Sklepienia mogą służyć za właściwy element piętrzący. Opiera się je na filarach. Sklepienia mają za zadanie przenoszenie obciążeń na filary. Filary natomiast przekazują je na podłoże. Jako, że grubość sklepienia powiększa się w dolnej części zapory oraz pozostawia się powierzchnię zewnętrzną sklepienia jako walcową, to powierzchnia wewnętrzna musi mieć postać stożkową. Dla przypadku, gdy przyrost grubości sklepienia różni się od przyrostu grubości filarów to powstaje odstęp pomiędzy wewnętrznym punktem wezgłowia oraz krawędzią filara. Odstęp ten ma większa wartość w dolnej części zapory. Dla jego dużych wartości, powierzchnia wewnętrzna powinna mieć postać walcową. Jest to dużą zaletą podczas wykonywania deskowania danego sklepienia zapory.[segregator uprawnienia budowlane]

Nachylenie sklepień

Dla większości sklepień wartość nachylenia do poziomu jest jednakowa i zgodna z tym jak nachylone są filary od strony odwodnej. Taka konstrukcja może negatywnie działać na pracę sklepienia, ponieważ występują tu nierównomierne rozkłady obciążeń wywołanych parciem hydrostatycznym. Ma to głównie miejsce w górnych partiach zapory. Aby nie doszło do tego zjawiska można ścianę sklepień odpowiednio załamywać.[egzamin na uprawnienia budowlane] Robi się to w ten sposób, że w wyższej części występuje bardziej strome nachylenie niż w niższych częściach. Należy jednak pamiętać, że w miejscach załamań sklepienia naprężenia ścinające mają dużą wartość. Może to być bardzo niebezpieczne dla konstrukcji. W celu polepszenia właściwości nachyleń zaczęto stosować sklepienia zakrzywione wklęsłe. Rozwiązanie to polepsza stateczność oraz rozkład naprężeń wewnątrz podstawy fundamentu.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com