fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Projekt techniczny inwestycji zbudowany jest z dwóch podstawowych części (uprawnienia architektoniczne 2021). Pierwsza z nich to plan realizacyjny zagospodarowania przestrzennego terenu, który wykonano na podkładzie sytuacyjno-wysokościowym w skali 1:500. Z kolei drugą częścią jest projekt bądź projekty techniczne, które mają być przedmiotem przedsięwzięcia inwestycyjnego. Wykonuje się je w skali 1:50. Jeżeli jest to konieczne, to należy wykonać projekt:

– architektoniczny,

– konstrukcyjny,

– instalacji sanitarnych,

– elektrycznych.

Projekt techniczny inwestycji

Plan realizacyjny zagospodarowania przestrzennego

Plan realizacyjny zagospodarowania przestrzennego to projekt urbanistyczny, który powstaje zgodnie z aktualnymi przepisami planowania przestrzennego. Zbudowany jest on z części opisowej, w której znajdują się:

– wszystkie wskaźniki techniczno-ekonomiczne,

– zasada kompozycji przestrzennej,

– bilans terenu,

– uzyskane opinie,

– uzgodnienia z odpowiednimi władzami (np. z Wydziałem Architektury Nadzoru Budowlanego i Geodezji, Państwowym Inspektorem Ochrony Wód i Powietrza, Komendą Straży Pożarnej odpowiedniego szczebla).

Projekt techniczny

Projekty techniczne budynków należy sporządzić zgodnie z zatwierdzonymi i omówionymi w założeniach techniczno-ekonomicznych projektami typowymi bądź indywidualnymi. Powinny być one wykonane w skali 1:50 (pytania na egzamin ustny do uprawnień). W projekcie technicznym należy zawrzeć:

a) część opisową:

– omawia się w niej przyjęte zasady układu funkcjonalnego i konstrukcyjnego,

– podaje się wszystkie elementy wyposażenia i wykończenia,

– uwzględnia się zasady rozwiązań instalacyjnych,

b) część rysunkową:

– zawiera wszystkie rzuty od części podziemnych poprzez nadziemne, kończąc na rozwiązaniu połaci dachowych,

– przekroje wykonuje się w liczbie jednoznacznie uczytelniającej przyjęte rozwiązania architektoniczne, konstrukcyjne, wszystkie elewacje w skali 1:50.

Nieodłączną częścią projektu technicznego są:

– obliczenia statyczne i rysunki konstrukcyjne,

– projekty wszystkich instalacji, które sporządza się na transparentach z projektu architektonicznego w skali 1 : 50 wraz z rozwinięciami instalacji,

– kosztorysy robót.

Do projektów budowlanych i branżowych należy dołączyć wszystkie uzgodnienia, które są wymagane. Do projektów technicznych powinno się dołączyć rysunki robocze w takiej ilości, które pozwolą wykonawcę zrealizować obiekt (jak wygląda egzamin na uprawnienia architektoniczne). Zarówno do projektów budowlanych, jak i branżowych powinny być dołączone wszystkie niezbędne uzgodnienia wymagane odpowiednimi przepisami. Należy je przygotować w skali:

a) 1:20:

– rysunki konstrukcyjne i rozwiązania biegów klatki schodowej,

b) 1:10:

-rysunki robocze balustrad czy klatek schodowych,

c) 1:5:

– szczegóły konstrukcyjne i budowlane (np. obróbki blacharskie),

d) 1:1:

– detale indywidualne rozwiązywanych okuć czy zamków.

Projekty budowlane

Projekty budowlane oraz inne prace projektowe powstają w:

– państwowych biurach projektów,

– pracowniach projektowych,

– terenowych zespołach usług projektowych.

W tych jednostkach zatrudnia się odpowiednich fachowców. Projekty mogą sporządzać osoby prawne i fizyczne pod warunkiem, że posiadają one pozwolenie na taką działalność.

W procesie powstawania budowli niezbędne jest uwzględnienie trzech powiązanych ze sobą zagadnień – funkcji, konstrukcji i formy plastycznej obiektu.

Funkcja budynku jest określona przez program jego użytkowania (egzamin na uprawnienia architektoniczne). Idealnym przykładem jest budynek przemysłowy, w którym odbywa się proces produkcyjny. Żeby proces produkcyjny przebiegał sprawnie, należy odpowiednio rozmieścić:

– maszyny i urządzenia,

– transport wewnętrzny,

– zaopatrzenie w energię czy surowce.

Konstrukcja budynku powinna:

– zaspokoić potrzeby funkcjonalne obiektu,

– zabezpieczyć przed szkodliwymi wpływami atmosferycznymi,

– uwzględnić materiały, możliwości techniczne czy wymagania plastyczne.

Zadaniem formy plastycznej jest:

– właściwe rozwiązanie przestrzenne odpowiadające funkcji,

– nadanie budowli odpowiedniej formy architektonicznej,

– zaprojektowanie budowli w taki sposób, aby stworzyć załodze jak najlepsze warunki pracy.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com