fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Wyznaczenie prędkości wody przepływającej przez kanał w ruchu ustalonym jest głównym elementem analizy wymiarów kanału. Prędkość tą można wyznaczyć w dwojaki sposób. W obydwu przypadkach wykorzystuje się do tego krzywe. Pierwszy ze sposobów uwzględnią krzywą dotyczącą rocznych odpisów nakładów inwestycyjnych. Zawiera on również koszty eksploatacyjne kanału, które są zależne od prędkości. Drugi ze sposobów opiera się na krzywej rocznych strat produkcji energii elektrycznej. Jest ona uzależniona od prędkości. Po wyznaczeniu wymiarów kanały można obliczyć inne wartości. Są nimi między innymi objętość robót czy nakład finansowy jaki musi być przeznaczony na budowę kanału.[uprawnienia budowlane testy]

Prędkość wody w kanale
Prędkość wody w kanale

Straty spadu

Nieważne jaką prędkość średnią wybierzemy to wiąże się ona ze spadkiem podłużnym kanału. Można na tej podstawie określić stratę spadu. Związane jest to również z określoną wartością straconej produkcji energii elektrycznej. Przybliżając można stwierdzić, że straty są proporcjonalne do kwadratu prędkości. Podczas obliczeń dotyczących rocznych strat dla dowolnie przyjętej prędkości w prosty sposób możemy wyznaczyć krzywą rocznych wartości tych strat. Krzywa ta ma charakter rosnący.[akty uprawnienia budowlane]

Wpływ ruchu nieustalonego

Ruch nieustalony ma wpływ na wymiary jakie będzie posiadać kanał. Ruch ten jest wywoływany przez nagłą zmianę mocy siłowni. Ma on duży wpływ na wzniesienie brzegów kanały wyżej niż znajduje się swobodne zwierciadło wody. Wzniesienie to opiera się na obliczeniach związanych z ruchem nieustalonym. Dotyczą one maksymalnej wysokości fali dodatniej i wahań w stanie wody, który ma miejsce za falą. Dokładne obliczenia związane z tymi zjawiskami są jednak bardzo skomplikowane. Podczas ustalania maksymalnego wzniesienia fal ponad poziom ustalonego stanu należy odpowiednio dostosować rzędne brzegów analizowanego kanału i jego skarp. Robi się to w stosunku do poziomu wzniesienia. W przypadku analizowania kanałów energetyczno-żeglugowych należy pamiętać o falach, które wywoływane są przez ruch pływającego taboru.[egzamin na uprawnienia budowlane]

Umocnienia kanałów

Umocnienie kanałów energetycznych jest bardzo ważne. Stosuje się do tego głównie beton. Wpływa ono pozytywnie na aspekty ekonomiczne oraz techniczne. W dzisiejszych czasach bardzo dba się o nie, ponieważ uważa się że są one bardzo opłacalne w budowie kanałów. Ograniczają one awarie. Głównym powodem ich wykonywania jest to, że podczas przerw w czasie pracy kanały mogą wystąpić znaczne straty podczas produkowania energii.[uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane] Naprawy takich urządzeń są bardzo drogie i często trudne do wykonania. Umocnienia spełniają trzy główne funkcje. Po pierwsze zabezpieczają one kanał przed wystąpieniem korozji. Kolejnym powodem jest ochrona przed wyciekiem wody do gruntu oraz odpowiednie uszczelnienie konstrukcji. Ostatnią z funkcji jakie pełni jest zmniejszanie strat spadu. Robi to poprzez zmniejszanie naturalnej szorstkości. Od umocnień kanałów wymagane są trzy główne cechy. Po pierwsze muszą być one bardzo trwałe. Oprócz tego powinny wyróżniać się dobrą odpornością na działanie czynników atmosferycznych. Ważne jest również, aby były zdolne do odkształceń pod wpływem zmiennych obciążeń.[uprawnienia budowlane]

Szczelność umocnienia

Szczelność umocnienia powinno się analizować ze względu na stan wody gruntowej. Uwzględnia się tu ruch nieustalony. Wewnątrz kanałów energetycznych możemy spotkać się z falami, które wywoływane są przez zmianę obciążenia. Mogą one powodować nagłą, dużą zmianę w poziomach wody. W przypadku kanału umieszczonego w wykopie o poziome wody gruntowej, który utrzymuje się na poziomie hydrostatycznym to podczas powstania fali ujemnej może dojść do niszczenia umocnienia. Jest to spowodowane powstającym ciśnieniem spływowym w skarpach. W celu zapobieganiu temu zjawiska stosuje się umocnienia nieszczelne. Umożliwiają one ruch wody filtracyjnej. Innym sposobem jest wykonanie okładziny szczelnej. Układa się ją na drenażu, który umożliwia szybkie odprowadzanie wody oraz wyrównanie poziomu ciśnień.[segregator uprawnienia budowlane]

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com