fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Praktyka dla specjalności architektonicznej – wprowadzenie

Kandydat ubiegający się o uprawnienia architektoniczne zanim je otrzyma, musi spełnić szereg różnych warunków. Jednym z nich jest odbycie odpowiedniej praktyki zawodowej. Odpowiednia – to znaczy jaka? Praktyka dla specjalności architektonicznej powinna spełniać kryteria jakościowe, które określiła w standardach praktyki zawodowej Krajowa Rada Izby. Sama praktyka dla uprawnień architektonicznych trwa 2 lata: rok przy projektowaniu oraz rok na budowie. Co jeszcze powinniśmy o niej wiedzieć? (uprawnienia architektoniczne)

Osoba patrona

W zgodzie z projektem ustawy dotyczącej zawodu architekta, praktyka dla specjalności architektonicznej odbywa się pod patronatem. Patronem może zostać każdy, kto jest w zawodowym samorządzie architektów i posiada tytuł zawodowy architekta lub ma uprawnienia architektoniczne od minimum 5 lat. Jego obowiązkiem jest prawidłowe przygotowanie praktykanta do wykonywania jego przyszłego zawodu. To także on potwierdza odbycie samej praktyki i nie może uchylać się od poprawnego patronatu. (egzamin ustny na uprawnienia architektoniczne)

Praktyka dla specjalności architektonicznej – jak wygląda?

Początku samej praktyki można szukać w momencie wpisu praktykanta na listę prowadzoną przez każdą okręgową izbę architektów. Osoba znajdująca się na takiej liście zobowiązuje się do praktykowania w zgodzie z przyjętymi standardami praktyki. Do zaliczenia praktyki zawodowej niezbędne będzie pełnienie funkcji technicznej zarówno podczas projektowania, jak i na budowie. Godne uwagi jest to, że na budowie praktyka oznacza także inspekcję i kontrolę, które przeprowadza się w organach nadzoru budowlanego. Praktyka dla specjalności architektonicznej może także mieć miejsce poza granicami naszego kraju. W takiej sytuacji należy pamiętać, aby jej kierownikiem była najlepiej osoba z tytułem zawodowym architekta. Może ona też posiadać uprawnienia, których wymaga się w danym kraju i spełniać wspomniane standardy praktykowania zawodowego. (testy uprawnienia budowlane)

Praktyka dla specjalności architektonicznej a praktyka studencka

Za praktykę zawodową uznaje się też tą odbytą po III roku studiów wyższych, oczywiście jeśli spełniała standardy praktyki. Praktyka studencka zostanie uznana za część praktyki zawodowej wyłącznie gdy odbywała się na studiach, choć to nie jedyny warunek. Zakres studiów musi bowiem odpowiadać programowi kształcenia, który określa organ samorządu zawodowego architektów. Ponadto praktyka musi spełniać przepisy prawa, takie jak na przykład ustawa o zawodzie architekta. Oprócz tego ważne są warunki umowy między uczelnią a organem samorządu zawodowego architektów. Mówi o tym art. 168b ust. 2 ustawy z 27 lipca 2005r (prawo o szkolnictwie wyższym). (egzamin na uprawnienia budowlane)

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com