fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Kiedy należy rozpocząć praktykę budowlaną?

Praktyka budowlana zaliczana jest jako praktyka niezbędna do uzyskania uprawnień zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, gdy odbywamy ją:

  • po ukończeniu uczelni wyższej na konkretnym kierunku zależnym od specjalności,
  • po uzyskaniu tytułu zawodowego mistrza lub technika,
  • oraz po otrzymaniu dyplomu stanowiącego potwierdzenie naszych zawodowych kwalifikacji w zawodzie nauczanym na poziomie technika.

Do praktyki budowlanej można zaliczyć również praktykę odbywaną po trzecim roku studiów (którą i tak należy odbyć ze względu na program studiów).

praktyka budowlana
praktyka budowlana

Kto potwierdza odbycie praktyki?

Praktyka musi być prowadzona przez odpowiednią osobę. Zakładamy że osoba taka ma nam przekazać swoją wiedzę i zagłębić nas w tajniki pracy na budowie. Dlatego praktykę potwierdza nam swoim podpisem osoba posiadająca już uprawnienia budowlane nieograniczone w danej specjalności (o które będziemy występować). Jest to gwarancją, że osoba taka ma odpowiednie doświadczenie i wiedzę aby nas uczyć. Praktykę potwierdza nam najczęściej osoba, która kierowała danym obiektem budowlanym nad którego realizacja pracowaliśmy, czyli kierownik budowy podpisujący dziennik budowy). W przypadku praktyki w biurze projektowym najczęściej jest to osoba, która podpisała projekt nad którym pracowaliśmy.

 

Jak udokumentować praktykę budowlaną?

Od września 2014 roku zmieniły się przepisy dotyczące dokumentowania praktyki budowlanej. Do tego czasu wymagało się, aby praktyka była dokumentowana w dzienniku praktyk. Dziennik taki należało pobrać z właściwej Izby. Otrzymywaliśmy podpisaną książkę, z wypełnionym imieniem i nazwiskiem i od tego czasu mogliśmy prowadzić nasza praktykę. Jeśli ktoś „przespał” i nie odebrał dziennika praktyk przed jej rozpoczęciem to niestety nie mógł zaliczyć takiej praktyki jako pracy dokumentującej swoje doświadczenie zawodowe do uprawnień. Od 2014 roku dziennik praktyk nie jest juz wymagany. Potwierdzeniem odbycia praktyki budowlanej od tego okresu jest oświadczenie podpisane przez opiekuna prowadzonej praktyki. Do takiego oświadczenia należy dołączyć zestawienie zbiorcze obiektów lub projektów przy których realizacji braliśmy udział, a w tym:

  • datę rozpoczęcia i zakończenia zadania,
  • nazwę zadania
  • formę praktyki
  • dane opiekuna praktyki.

Dokumenty niezbędne do udokumentowania praktyki znajdziesz na naszej stronie: http://uprawnienia-budowlane.com/egzamin/informacje-o-egzaminie.html

Po zakupie naszych programów dostaniesz na maila dokumenty w formie edytowalnej.

Czas rozpoczęcia praktyki budowlanej liczony jest od pierwszego wpisu. Wszelkie przerwy w prowadzonej praktyce są odejmowane od czasu praktyki zawodowej.

Podziel się:
Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com