fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

W Polsce stosuje się cementy szybko twardniejące. Najpopularniejszymi z nich jest portlandzki cementy szybko twardniejący 400 (S-1) oraz cement portlandzki Super 400 (S-2). Drugi ze wspomnianych cementów korzystniej zachowuje się w niższych temperaturach niż cementy S-1 oraz zwykłe cementy portlandzkie. Z tego powodu cement ten stosowany jest chętnie w budownictwie zimowym. Wytrzymałość jednodniowa jaką charakteryzuje się normowa zaprawa cementu S-2, które dojrzewa w temperaturze od 0 do 5 stopni wynosi około 20 kg/cm2. Wartość wytrzymałości na ściskanie wynosi natomiast około 70 kg/cm2.[akty uprawnienia budowlane]

Polskie cementy szybko twardniejące
Polskie cementy szybko twardniejące

Wiązanie cementu S-2

Podczas stosowania cementu S-2 początek procesu wiązania w zasadzie nie zmienia się w zakresie temperatur otoczenia wynoszących od 4 do 5 stopni. Trwa on zazwyczaj około godziny 20 minut. W przypadku innych cementów stosowanych do wykonywania betonów można zauważyć tu znaczne opóźnienia. Przykładowo cementy S-1 dla temperatury otoczenia wynoszącej5 stopni rozpoczyna proces wiązania dopiero po około 3,5 godzinach. W przypadku cementu portlandzkiego 350 czas ten wynosi 4,5 godziny, a hutniczego 250 około 7,5 godziny.[segregator uprawnienia budowlane]

Beleczki z cementu

Podczas analizowania beleczek o wymiarach 4x4x16 centymetrów wykazano, że maksymalne nagrzewanie się normowej zaprawy, która jest wykonana z cementu S-2 występuje po upływie około 5-6 godzin od momentu zarobienia jej wodą. Temperatura w tym przypadku podwyższa się o około 17 stopni porównując do temperatury początkowej. Podczas badania analogicznych beleczek, które były wykonane z cementu S-1 maksymalny wzrost temperatury wyniósł 13 stopni i nastąpił po upływie 8-9 godzin.[egzamin na uprawnienia budowlane] W przypadku beleczek zrobionych z cementu portlandzkiego 350 uzyskano wzrost temperatury o 9 stopni po upływie 11-13 godzin. Jeżeli zastosujemy jednak cementu hutniczy 250 to maksymalny wzrost temperatury wyniesie jedynie 2,5 stopnia i nastąpi po około 15 godzinach.

Wytrzymałość betonu

Ciepło hydratacji jakie wykazuje cementu podczas jego początkowego wiązania ma wpływ na uzyskaną przez beton wytrzymałość na ściskanie. Zależność pomiędzy uzyskaną przez beton wytrzymałością jednodniową, ilością cementu w 1 m3 betonu oraz wartością współczynnika C/W można zobrazować na wykresie. Wykresy te najczęściej są sporządzane dla betonów o temperaturze początkowej wynoszącej 18-20 stopni.[uprawnienia budowlane testy]

Cement hutniczy 250

Jednym z częściej stosowanych cementów jest cementy hutniczy 250. Charakteryzuje się on niskim ciepłem hydratacji oraz dużo mniejszą szybkością przyrostu wytrzymałości porównując go do cementów portlandzkich. Głównie duży spadek wytrzymałości betonów wykonanych z tego cementu można zaobserwować dla niższych temperatur.[uprawnienia budowlane] Można powiedzieć, że cementy hutniczy praktycznie nie wiąże się podczas pierwszych trzech dni przy panującej temperaturze 2 stopni. Jest to duża wada polskich cementów hutniczych. Z tego powodu zalecane jest ograniczenie stosowania ich w budownictwie. Mogą być one stosowane jedynie podczas 7 miesięcznego okresu, gdzie panują wyższe temperatury powietrza. Podczas swoich badań Orth uzyskał pozytywne wyniki stosowania cementów hutniczych, które posiadały powyżej 30% żużla. Według Ortha o mrozoodporności cementu w głównie decyduje jego pochodzenie. Ważne jest również, żeby podczas wybierania cementu nie kierować się jedynie jego marką.[uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane]

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com