fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Płyty z autoklawizowanych betonów komórkowych posiadają dwa typy zbrojenia. Pierwszy z nich jest zbrojeniem głównym. Jego przekrój oblicza się z warunków pracy płyty pod wpływem obciążenia użytkowego. Drugim rodzajem zbrojenia jest zbrojenie górne. Je oblicza się na podstawie nierównomiernego wydłużenia termicznego betonu oraz zbrojenia.[uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane]

Płyty z autoklawizowanych betonów komórkowych
Płyty z autoklawizowanych betonów komórkowych

Ochrona prętów

Pręty zbrojenia powinny być odpowiednio chronione przez zjawiskiem korozji. Robi się to poprzez powlekanie ich odpowiednimi powłokami antykorozyjnymi. Grubość otulenia prętów przez beton ze względu na zjawisko korozji oraz wymagania dotyczące odporności ogniowej powinny wynosić przynajmniej 2 centymetry. Wraz ze wzrastaniem wytrzymałości cechy betonów lekkich są coraz bardziej zbliżone do betonów zwykłych. Oznacza to, że zachowanie się sprężonych elementów wykonanych z betonów lekkich nie będzie odmienne jakościowo.[uprawnienia budowlane]

Metody wymiarowania

Podczas wymiarowania elementów wykonanych z betonów lekkich należy konsekwentnie wprowadzać do wzorów wartości liczbowe parametrów, które są właściwe dla nowego materiału. Wynikające z tego powodu zmiany mogą być zgrupowane w kilka ogólnych zależności. Podczas wymiarowania elementu sprężonego poprzez metodę naprężeń dopuszczalnych należy bardzo uważać. Podczas redukowania ciężaru własnego powinno się równocześnie odpowiednio zmieniać przekrój poprzeczny. Zmiana przekroju polega głównie na zmniejszaniu wartości siły sprężającej.[segregator uprawnienia budowlane] Zastąpienie betonu zwykłego przez lekkich dla niezmienionego przekroju poprzecznego elementu może powodować przekroczenie naprężeń dopuszczalnych oraz do powstawania rys na górnej krawędzi elementu dla stanu początkowego i bezużytkowego podczas których działają jedynie siła sprężająca oraz ciężar własny.

Elementy kablobetonowe

Jeżeli wykorzystamy beton o mniejszym ciężarze objętościowym to dojdzie do zwiększenia się rozpiętości granicznej Igr. Wielkość ta jest znacząca podczas wymiarowania elementów kablobetonowych. Zmniejszenie ciężaru własnego powoduje w tej sytuacji zwiększenie rozpiętości granicznej o około 35%. Dla tego typu elementów poniżej rozpiętości granicznej nie powinno się oczekiwać znacznych redukcji pola przekroju betonu.[egzamin na uprawnienia budowlane] Znacznie oszczędności w zużywaniu materiałów występują w elementach kablobetonowych wykonanych z betonu lekkiego dopiero po przekroczeniu wartości rozpiętości granicznej. Wzrastają one wraz ze wzrostem rozpiętości oraz udziału ciężaru własnego w całym obciążeniu. W Rosji w mostach, które wykonane były z kablobetonu uzyskano zmniejszenie zużycia stali o 6-16%.

Elementy strunobetonowe

W przypadku elementów strunobetonowych korzyści wynikające ze stosowania betonu lekkiego są znacznie większe. Są one niezależne od rozpiętości. Dla przyjęcia równych udziałów obciążeń oraz ciężarów objętościowych jak miało to miejsce wyżej otrzymuje się zmniejszone wartości wskaźnika zginania o 13%. Idąc dalej dla tego samego typu przekroju poprzecznego dochodzi się do zredukowania pola przekroju betonu oraz stali o 9%. Podobne zależności mają miejsce w elementach wykonanych z kablobetonu.[akty uprawnienia budowlane] W nich ze względów konstrukcyjnych lub wykonawczych stosuje się prostoliniowe trasy cięgien sprężających. Przez długotrwałe obciążanie elementów sprężonych wykonanych ze betonu lekkiego wywołuje się powolne wzrastanie ugięcia. Nie różni się ono znacznie od podobnego zjawiska, które występuje w betonie zwykłym. Przyrost ugięcia elementów wykonanych ze strunobetonu na kruszywie z łupków spiekanych wynosi 28-50% dla 8 miesięcy. Ugięcie doraźne jest zależne od intensywności obciążenia. Podczas badań strunobetonowych belek wykonanych na kruszywie z łupków spiekanych Nordby i Venuti stwierdzili, że wykazują one dobrą odporność na obciążenia dynamiczne.[uprawnienia budowlane testy]

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com