fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Opracowanie planu generalnego zakładu

Plan generalny jest podstawowym elementem dokumentacji technicznej (nauka do uprawnień budowlanych). Decyduje on o funkcjonalnym i plastycznym rozwiązaniu projektu zakładu przemysłowego. Plan generalny zakładu przemysłowego to projekt zagospodarowania przestrzennego terenu, który jest przeznaczony pod budowę. Obejmuje on rozplanowanie:

– wszystkich budowli i urządzeń,

– kolei i dróg komunikacji pieszej oraz transportu wewnątrzzakładowego,

– podziemnych i nadziemnych sieci instalacyjnych,

– kanałów,

– ogrodzeń i zieleni.

Uwzględnia się w nim:

– proces technologiczny projektowanego zakładu,

– fizjografię terenu,

– dojazdy i dojścia z zewnątrz zakładu,

– położenia osiedli mieszkaniowych,

– strony świata i kierunki panujących wiatrów.

Plan generalny zakładu przemysłowego
Plan generalny zakładu przemysłowego

Należy pamiętać o tym, że każdy błąd, który zostanie popełniony na etapie opracowywania planu, jest nie do naprawy przy opracowywaniu planów poszczególnych budynków (program na uprawnienia budowlane w wersji android). Finalne opracowanie planu generalnego powinno skupić się na tym, żeby zapewnić 100% zgodność zagadnień z działów:

– technologii,

– transportu,

– komunikacji,

– instalacji,

– ekonomii,

– plastyki.

Wszystkie problemy można rozwiązać łącząc pracę specjalistów, którzy specjalizują się w wyżej wymienionych dziedzinach. Należy pamiętać o tym, żeby architekt był koordynatorem opracowań specjalistycznych. W związku z tym koordynator powinien posiadać zakres wiedzy ze swojej dziedziny, a także z dziedzin wcześniej wspomnianych.

Projekt wstępny projektu należy opracować w kilku wariantach (wydrukowane akty prawne na egzamin na uprawnienia budowlane). Dzięki temu będzie można wybrać najlepsze rozwiązanie. Plan generalny musi zagwarantować jak najlepsze funkcjonowanie zakładu z punktu widzenia:

– ekonomiki inwestycji i eksploatacji,

– bezpieczeństwa i higieny pracy,

– rozwiązania plastycznego całości i poszczególnych obiektów.

Architekt musi opracować plan zabudowy, całą resztą zajmują się inni specjaliści. Jednak architekt powinien znać wszystkie elementy planu generalnego po to, żeby móc przeprowadzić konsekwentnie swoją koncepcję przestrzenną.

Budynki i urządzenia – podział

Budynki oraz urządzenia, które są na terenie zakładu przemysłowego można podzielić na pięć grup. Pierwsze trzy obejmują wszystkie obiekty budowlane. Z kolei dwie pozostałe dotyczą elementów zagospodarowania terenu. Podział wygląda następująco:

a) grupa I – budynki produkcyjne, w których odbywa się proces technologiczny:

– odlewnie,

– kuźnie,

– bale montażowe,

– tkalnie,

b) grupa II – budynki pomocnicze:

– w których odbywają się czynności związane pośrednio z procesem technologicznym: laboratoria, warsztaty pomocnicze, magazyny,

– budynki energetyki: siłownie, ciepłownie, podstacje,

– związane z transportem: parowozownie, garaże,

– związane z urządzeniami sanitarno-technicznymi: stacje pomp, wieże ciśnień, oczyszczalnie,

c) grupa III – budynki usługowe (zwane również administracyjno-socjalnymi), w których mieści się:

– kierownictwo i administracja zakładu,

– urządzenia socjalne i społeczne: dyrekcja zakładu, rada zakładowa, portiernia, szatnie, umywalnie, łaźnie, pralnie, stołówki, kuchnie, ambulatoria, straże pożarne, świetlice, szkoły,

d) grupa IV – urządzenia typu sieciowego:

– tory kolejowe,

– drogi kołowe i piesze,

– sieci wodociągowe, kanalizacyjne czy energetyczne,

e) grupa V – zieleńce i tereny wypoczynkowe oraz sportowe (jak wygląda egzamin na uprawnienia budowlane).

Czynnikami, które warunkują powstanie zakładu produkcyjnego są:

– nawiązanie do istniejącego układu sieci komunikacyjnej i przesyłkowej (kolej, drogi, linie energetyczne, rurociągi),

– zagadnienie zaopatrzenia w wodę i możliwość usuwania ścieków,

– położenie względem innych zakładów przemysłowych i możliwość powiązań w planowaniu produkcji,

– położenie w mieście i w stosunku do osiedli mieszkaniowych istniejących i projektowanych,

– szkodliwość dla otoczenia (strefy ochronne),

– położenie względem baz surowcowych,

– rezerwy terenowe pod ewentualną rozbudowę,

– powiązanie architektury zakładu przemysłowego z otoczeniem i krajobrazem.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com