fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Norma PN-EN 206 dla cementowych betonów

Równoważne użytkowe właściwości, o których mówi koncepcja polegają na udowodnieniu trwałości testowanego betonu, będąca nie gorsza od trwałości referencyjnego rodzaju betonu, wykonanego zgodnie z wymaganiami normy PN-B-0265:2018-10. Skład betonu testowego może jednak wychodzić poza wymagania w normie odnośnie zawartości cementu, powietrza czy wskaźnika w/c. Składniki, jakie zostają użyte w badaniach należy bardzo dokładnie zdefiniować zgodnie z ich pochodzeniem oraz charakterystyką. Taki rodzaj koncepcji można wykorzystywać tylko w przypadku zastosowania cementu zgodnego z zapisami w normie PN-EN 197-1. Norma PN-EN 206 w punkcie 5.2 5.3 określa ogólne zasady związane z stosowaniem równoważnych koncepcji odnośnie użytkowych właściwości. (uprawnienia budowlane)

Norma PN-EN 206 dla cementowych betonów
Norma PN-EN 206 dla cementowych betonów

Oddziaływanie na beton

Wskazanie, jakie środowisko oddziałuje na beton jest obowiązkiem konstrukcyjnego projektanta. Należy wykorzystać w tym celu odpowiednie badawcze metody, aby porównać rozpatrywane betonowe właściwości.   (uprawnienia budowlane 2022)  Przy korozji wiążącej się z klasą XC korzysta się z badań związanych z karbonatyzacją betonu, a mając na uwadze oddziaływanie chlorkowych jonów, które nie pochodzą z klasy XD wykorzystuje się metodę opartą na określeniu dyfuzyjnego współczynnika. Jest on związany z chlorkowymi jonami. Dodatkowo określa się również współczynnik chlorkowych jonów, które ulegają migracji, i całkowitego elektrycznego ładunku, który to przenosi beton poddany badaniu. Przeprowadzone badania miały określić wymagania minimalne dotyczące składu betonu wykonanego z cementu o parametrach CEM IV/B(V) 42,5 N-LH/NA. Spełnienie warunków miało prowadzić do zrównoważenia użytkowych właściwości porównując je do betonu powstałego z cementu CEM II/B-V 42,5 R-HSR, posiadającego ekspozycję o klasie XC3, XC4 oraz XD1. Cement CEM IV jest wyłączony tu z zastosowania.  (uprawnienia budowlane kontakt)

Wyniki dotyczące karbonatyzacji oaz migracji chlorkowych jonów

Badanie migracji chlorkowych jonów rozpoczęło się po upływie 90 dni, które związane były z dojrzewaniem betonu, a próbki wyjęto z wody po 28 dniach i umieszczono w klimatycznej komorze. Warunki w niej panujące to: wilgotność wynosząca 65% oraz temperatura na poziomie 20°C. Wyniki poddano ocenie korzystając z załącznika X1 do badawczej normy. (uprawnienia budowlane program)  

Przy badaniu karbonatyzacji wszystkie badane testowe betony dla ekspozycji o klasie XC3 i XC4 wykazały się mniejszą głębokością karbonatyzacji, porównując ja do referencyjnych betonów. Zauważono korzystny wpływ stosowania cementu CEM IV/B (V) 42,5 N-LH/NA na betonową odporność w karbonatyzacyjnych warunkach.

Analiza wyników

Dokonując analizy wyników można stwierdzić, że wszystkie poddane badaniu betony są zawarte w takiej samej niskiej klasie związanej z przepuszczalnością. Dokonywanie redukowania wskaźnika w/c ma wpływ na pomniejszenie ilości przenoszonego elektrycznego ładunku, przy recepturach TD2 oraz TD3. Wnioskiem z przeprowadzonych badań jest m.in. to, że stosując cement CEM IV/B (V) 42,5 N-LH/NA o klasie związaną z ekspozycją XC3, XC4, XD1 pamiętać trzeba o tym, aby zastosować w produkcyjnej kontroli odpowiednie procedury. Mają one na celu uzyskać odpowiedni i wymagany skład betonu odnosząc się do jakości oraz ilości cementu, wskaźnika zawartości powietrza i wskaźnika w/c.  (uprawnienia budowlane program) 

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com