fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Dla konstrukcji wykonywanych z betonów lekkich naprężenia dopuszczalne na ścinanie są obniżane przez normy angielskie o 25% oraz normy Stanów Zjednoczonych o nawet 40% porównując do wartości dla konstrukcji wykonywanych z betonu zwykłego. W normach angielskich znajduje się również informacja, że dla belek na których umieszczone są płyty lub inne drugorzędne elementy konstrukcyjne należy w obliczeniach wytrzymałości betonu na naprężenia główne oraz całą siłę poprzeczną pominąć przejmowanie przez zbrojenie. To ostatnie wymaganie często idzie zbyt daleko przez co jest szeroko krytykowane nawet w literaturze angielskiej.[uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane]

Naprężenia dopuszczalne na ścinanie
Naprężenia dopuszczalne na ścinanie

Badania nośności

Na podstawie badań elementów wykonanych z betonów kruszywowych o niskich wytrzymałościach można zauważyć, że wykazują one stosunkowo wyższą nośność na siły poprzeczne niż elementy, które są wykonywane z betonów o wyższych markach. W ITB zostały przeprowadzone liczne badania płyt oraz belek wykonywanych z betonu keramzytowego oraz ze spiekanych łupków węglowych. Miały one wytrzymałość na poziomie 110-200 kg/cm2. Ich nośność była przede wszystkim uwarunkowana wytrzymałością zbrojenia podłużnego. W żadnym z przypadków nie zauważono powstawania rys ukośnych, pomimo tego, że naprężenia często miały wartość zbliżoną do wytrzymałości betonu na rozciąganie.[uprawnienia budowlane]

Badania nośności na siłę poprzeczną

Ilanson zajmował się obszernymi badaniami nośności na siłę poprzeczną belek wykonanych z betonów różnych odmian z kruszyw spiekanych takich jak ekspandowane gliny, łupki przywęgłowe czy spiekane popioły lotne. Nie posiadały one zbrojenia poprzecznego. Badania te wykazały ścisłą zależność pomiędzy nośnością belek na siłę poprzeczną a wytrzymałością betonu na rozciąganie. Badania polegały na ściskaniu walca po tworzącej. Podczas badania zależności pomiędzy wartościami Hanson zauważył duży wpływ warunków twardnienia próbki na Rr betonów lekkich.[uprawnienia budowlane testy]

Przebieg badań

Suche próbki były przechowywane przez pierwsze 7 dni w warunkach wilgotnych. Następnie przez okres 21 dni był przechowywane na powietrzu o wilgotności wynoszącej 50%. Wykazały one zdecydowanie niższe wartości Rr niż próbki, które były przechowywane przez 28 dni w warunkach wilgotnych. Różnice pomiędzy wartościami Rr próbek mokrych oraz próbek suchych wzrastały z wartością R1r/30.[egzamin na uprawnienia budowlane] Dochodziły one nawet to 40% dla R15 30 równego 530 kg/cm2. W przypadku betonu zwykłego nie obserwowano takiego zjawiska. Można wręcz powiedzieć, że widoczne było zjawisko odwrotne, czyli pewne obniżenie Rr dla mokrych próbek w porównaniu do próbek suchych. Hanson tłumaczy obniżenie wartości Rr dla próbek suchych powstawaniem rus skurczowych w wysychającym betonie. Z tego powodu zalecane jest zwiększenie wartości współczynnika bezpieczeństwa podczas wymiarowania belek wykonywanych z betonów lekkich na siły poprzeczne. Zalecenie to znalazło się również w normach amerykańskich.[segregator uprawnienia budowlane]

Badania belek z kruszywa Aglit

Evans oraz Dongre zajmowali się badaniem nośności na siłę poprzeczną belek z kruszywa Aglit z glin spiekanych. W badaniach również analizowali beton zwykły bez zbrojenia poprzecznego oraz ze strzemionami. Tbz powinno mieć mniejszą wartość od 0,3 wartości granicznej zespolenia zaprawy wraz z betonem lekkim. Wartość zespolenia może być z pewnym przybliżeniem przyjmowana taka sama jak wytrzymałość betonu lekkiego na ścinanie. Trzeba mieć na uwadze, że dla niektórych warunków wartość ta powinna być nieco niższa. Ugięcie płyt wykonanych z betonów lekkich jest obliczane według tych samych metod co ugięcie płyt wykonywanych z betonu zwykłego. Uwzględnia się tu jednak odmienne wartości liczbowe parametrów fizycznych, które występują w poszczególnych wzorach.[akty uprawnienia budowlane]

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com