fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

W Polsce najbardziej rozpowszechniona i stosowana jest metoda Muraszowa. Została ona opracowana w sumie tylko w celu obliczania ugięć konstrukcji pod wpływem obciążenia krótkotrwałego. W normie radzieckiej z 1955 roku została ona rozszerzona o dość zbliżony sposób. Konretnie chodzi o obliczenia ugięć konstrukcji na skutek obciążenia długotrwałego. W normie radzieckiej SNiP II-W można znaleźć nową uściśloną metodę Muraszowa. Uwzględnia ona wpływ na wielkość ugięcia pod długotrwałym obciążeniem różnej wilgotności środowiska. Wersja ta jest przyjęta jako metoda miarodajna w normie dotyczącej konstrukcji żelbetowych RWPG. Z tego powodu można również znaleźć ją w instrukcjach dotyczących projektowania płyt zbrojonych z betonów lekkich, które zostały opracowane przez ITB.[uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane]

Metoda Muraszowa
Metoda Muraszowa

Badania dla betonów

Na konstrukcjach, które wykonywane są z betonu zwykłego przeprowadzone zostało stosunkowo dużo badań. Z tego powodu parametry liczbowe, które są podawane w normach są już dość uściślone. W przypadku płyt wykonanych z betonów lekkich badań tych było dużo mniej. Jednocześnie można stwierdzić, że różnice w cechach fizycznych poszczególnych odmian betonów są tu znacznie większe. Jest to powodem tego, że parametry liczbowe w tych betonach są często przybliżeniami.[uprawnienia budowlane]

Metoda podana w instrukcjach ITB

Wersja metody obliczeń, która została podana w ITB w dużej mierze stanowi już wynik weryfikacji doświadczalnej, która została przeprowadzona w zakresie betonów lekkich. W przypadku płyt wykonanych z betonu keramzytowego, których wytrzymałość wynosiła 300 kg/cm2 dla keramzytu, którego ciężar objętościowy wynosił około 700 kg/m3 oraz piasku naturalnego. Kudriacew podaje wartość współczynnika c równą 2,5 dla środowiska o średniej wilgotności. W przypadku betonów kruszywowych wyższych marek wartość tego współczynnika wynosiła około 2.[uprawnienia budowlane testy]

Badania belek z autoklawizowanych betonów komórkowych

Dla takich samych warunków, jak były opisane wcześniej przeprowadzono również badania belek wykonanych z autoklawizowanego betonu komórkowego odmiany 07. Badania te wykazały, że w przypadku środowiska o średniej wilgotności współczynnik c można przyjmować jako równy 2. W przypadku środowiska o małej wilgotności natomiast przyjmuje się c równe 3. Podobne wyniki zostały uzyskane przez Makariczowa dla płyt wykonanych z betonu komórkowego. W sytuacji, gdy otrzymana z obliczeń wartość jest większa od zakresu powinno się przyjmować wielkość skrajną do obliczeń.[akty uprawnienia budowlane] Parametr v, który jest wykorzystywany we wzorze oznacza wpływ pełzania betonu na wielkość ugięć. Dla krótkotrwałego obciążenia h jest równe 0,5 tak jak ma to miejsce w betonie zwykłym. Przeprowadzone w tym temacie badania na ogół podają słuszność tego założenia.

Wyniki badań ugięć płyt

Wyniki dotyczące badań ugięć płyt wykonanych z betonów lekkich pod wpływem obciążenia długotrwałego na podstawie, których można by określić wartości obecnie jest stosunkowo nieduża. W przypadku betonów komórkowych w normie SN 287 są podane wartości współczynnika podobnie jak ma to miejsce przy współczynniku c. Są one uzależnione od wilgotności środowiska oraz rodzaju konstrukcji.[egzamin na uprawnienia budowlane] Wartości te dotyczą betonów, do wykonania których użyto kruszyw o ciężarze nasypowym w stanie luźnym wynoszącym nie więcej niż 700 kg/m3. Dla kruszyw, które posiadają większy ciężar nasypowy lub w sytuacji, gdy do betonu stosuję się dodatek w postaci piasku naturalnego wartość współczynnika vj powinna być przyjmowana zgodnie z wynikami badań. Należy jednak pamiętać, że nie mogą być one większe od wartości współczynników, które przyjmuje się dla betonu zwykłego.[segregator uprawnienia budowlane]

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com