fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Metoda badania mrozoodporności materiału z wykorzystaniem komory klimatyzacyjnej nie jest obecnie szeroko rozpowszechniona. Z tego powodu nie została ona znormalizowana. Przedział temperatur zewnętrznych, w których dochodzi do zmian w materiale ustalany jest bazując na miejscowych warunkach klimatycznych. Przykładowo dla warunków zachodnich wybrzeży Skandynawii przedział ten wynosi od -5 do 10.[uprawnienia budowlane]

Metoda badania mrozoodporności
Metoda badania mrozoodporności

Określanie odporności betonu na wysokie temperatury

Odporność betonu na działanie wysokich temperatur może być określana poprzez porównywanie wytrzymałości na ściskanie próbek. Próbki te poddawane są działaniu ognia. Próbkami, z którymi są porównywalne nie są poddawane nagrzewaniu. Wartość przenikania pary wodnej przez przegrodę określa się poprzez współczynnik paroprzewodności. Współczynnik ten jest analogicznym pojęciem do współczynnika przewodności cieplnej.[egzamin na uprawnienia budowlane] Obydwa z nich są uzależnione od cech materiału oraz od wilgotności, temperatury i innych czynników. Wartości tego współczynnika, które podawane są w literaturze często różnią się od siebie. Z tego powodu należy traktować je jako wartości umowne, które odnoszą się do materiału o określonym stanie temperatury i zawilgocenia.  

Badania paroprzewodności

Badania paroprzewodności można przeprowadzać dwoma metodami. Pierwszą z nich jest metoda izotermiczna. Temperatura w niej występującą po obydwu stronach jest taka sama. Różni się jedynie wartość wilgotność względnej powietrza. Drugą metodą jest metoda różnych temperatur. W tym przypadku temperatura oraz wilgotność powietrza po obydwu stronach próbki różnią się od siebie.[uprawnienia budowlane testy] W drugiej z wymienionych metod należy uwzględnić zarówno ruch pary wodnej oraz inne czynniki, które mają wpływ na przemieszczanie się wilgoci w materiale lub budowlanej przegrodzie. Można więc powiedzieć, że współczynnik paroprzewodności wyznaczony za pośrednictwem tej metody jest bardziej miarodajny niż wyznaczony metodą izotermiczną. Nasiąkliwość betonu wyraża się w procentach masy zawartości wody w danej próbce nasyconej w stosunku do ciężaru tej próbki dla stanu suchego.

Metoda różnych temperatur w betonach jamistych i komórkowych

Metoda różnych temperatur w zasadzie jest bardzo prosta. Sprawia ona jednak pewne trudności i wątpliwości podczas badania betonów jamistych oraz komórkowych. Przez istnienie dużych otwartych porów, czyli jam strukturalnych, po wyjęciu próbki z kąpieli wodnej wycieka z nich woda przez pewien czas. Ta sytuacja zaburza wyniki badań.[akty uprawnienia budowlane]

Badania betonów lekkich

W praktyce istotną wartością zawartości wody w betonie jest, ta, która utrzymywana jest wewnątrz poprzez napięcie powierzchniowe w kapilarach. Z tego powodu podczas badania nasiąkliwości betonów lekkich ważne jest zważenie próbki nie od razu po wyjęciu z wody. Robi się to po częściowym obeschnięciu, które trwa około godziny.

Podciąganie kapilarne

W przypadku betonów zwykłych podciąganie kapilarne jest mierzone w centymetrach wysokości na jaką podchodzi woda w próbkach. Próbki te zanurzone są na 2-3 centymetry w naczyniu z wodą. Metodą tą nie uzyska się jednak poprawnych wyników w przypadku betonów lekkich. Jest to spowodowane tym, że pory występujące na powierzchni próbki często są otwarte.[segregator uprawnienia budowlane] Przez to słabsze staje się podciąganie kapilarne. W tej sytuacji woda wewnątrz próbki podchodzi na wyższą wysokość. Jeśli chcemy uzyskać lepsze wyniki powinno badać się zawilgocenie próbki poprzez wysuszenie do ciężaru stałego.

Określanie mrozoodporności

Mrozoodporność najczęściej określa się poprzez porównywanie wytrzymałości na ściskanie próbek niezamrażanych i zamrażanych. Muszą posiadać one ten sam okres twardnienia. Kryterium oceny może być różnie przyjmowane. Czasami zamiast określenia wytrzymałości można badać stratę ciężaru badanych próbek.[uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane]

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com