fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Maszynami, które pracują cyklicznie są:

– koparki łyżkowe i chwytakowe,

– żurawie chwytakowe,

– ładowarki jednonaczyniowe,

– zgarniarki,

– spycharki,

– żurawie na samochodach (akty zgodnie z wykazem Izby Inżynierów).

Maszyny pracujące cyklicznie
Maszyny pracujące cyklicznie

Koparki łyżkowe i chwytakowe są idealne do ładowania oraz przeładowywania materiałów. Aczkolwiek do robót ładunkowych stosuje się je rzadko. Spowodowane to jest znacznymi kosztami maszyn oraz dużym zapotrzebowaniem ich do robót ziemnych.

Żurawie chwytakowe

Żurawie chwytakowe są najbardziej wszechstronne w przypadku ładowania i wyładowywania sypkich materiałów. Jednocześnie należy liczyć się z tym, że są one najbardziej kosztowne. Jego podwozie najczęściej jest gąsienicowe. Aktualnie zaczyna się coraz częściej stosować podwozia kołowe. Dotyczy to szczególnie lżejszych żurawi oraz o mniejszym wysięgniku.

Zaletą żurawia, który jest na podwoziu gąsienicowym, jest większa stateczność. Z kolei w przypadku żurawi na oponach – cechą dodatnią jest większa łatwość przejazdu na duże odległości. Obsługując duże składy bardziej odpowiednie są żurawie chwytakowe na podwoziu gąsienicowym. W przypadku małych składów lepsze są żurawie na podwoziu kołowym.

Ładowarki jednonaczyniowe

Ładowarki jednonaczyniowe zasięrzutne wykorzystuje się w przypadku ładowania materiałów sypkich do:

– otwartych wagonów,

– samochodów,

– innych środków transportowych,

– silosów za pośrednictwem przenośników taśmowych.

Takie ładowarki mogą również przewozić materiały sypkie na nieznaczne odległości – w obrębie placu budowy (materiały do nauki na egzamin do uprawnień budowlanych).

Ładowarki jednonaczyniowe z obrotowym czerpakiem mają taką cechę charakterystyczną, że materiał jest przerzucany przez ładowarkę i wyładowywany na skutek obrotu czerpaka dookoła osi poziomej. W ładowarce tego typu znajdują się wymienne elementy robocze – lemiesz spycharkowy i zrywarkowy. Jest sterowana hydraulicznie.

Ładowarki jednonaczyniowe na podwoziu kołowym są bardziej zwrotne. Lepsze wyniki uzyskuje się wtedy, kiedy używa się ich do pracy na placach, które mają twardą nawierzchnię.

Zgarniarki

Zgarniarki to bardzo proste urządzenia, dzięki którym:

– wyładowuje się materiały z wagonów kolejowych,

– przemieszcza się materiał na składach.

Urządzenie zgarniarki zbudowane jest z:

a) zbieraka – szufli,

b) lin,

c) wciągarki z silnikiem,

d) części pomocniczych:

– krążki zwrotne i sterujące,

– słupy – czołowe i końcowe,

– urządzenie załadowcze.

Zgarniarka liniowa posiada specjalną odmianę. Jest nią łopata mechaniczna. Służy ona do rozładowania wagonów kolejowych. Zbudowana jest z:

– wciągarki z silnikiem elektrycznym lub spalinowym,

– zbieraka-łopaty,

– liny stalowej,

– krążków kierujących.

Łopatę mechaniczną stosuje się przede wszystkim do załadunku i rozładunku z użyciem przenośnika. Dodatkowo służy ona do przemieszczania materiałów o granulacji do 50 mm na odległość do 50 m. Jej zaletami są:

– prosta budowa,

– zwarta konstrukcja,

– łatwość obsługi,

– duża wydajność eksploatacyjna (egzamin ustny uprawnienia budowlane – pytania).

Wyładowarka wagonów

Wyładowarką wagonów typu SWW-1 jest połączenie łopaty mechanicznej z przenośnikiem taśmowym na wspólnym podwoziu. Zadaniem samobieżnej wyładowarki jest przeładunek materiałów sypkich i kawałkowych o uziarnieniu do 100 mm:

– z wagonów kolejowych na samochody lub hałdy,

– z hałd lub samochodów do wagonów.

Szybkość jazdy wyładowarki do przodu i do tyłu wynosi:

– na I biegu – 3,5 km/godz.,

– na II biegu – 7,14 km/godz. 

Wyładowarka samojezdna na ciągniku kołowym to odmiana łopaty mechanicznej. Jej zadaniem jest wyładowywanie materiałów sypkich i kawałkowych ze skrzyniowych środków transportowych po otwarciu bocznych ścian. Szufla jest podstawowym elementem roboczym. Osadza się ją na wysięgniku, który robi się ze stalowych rur. Wyładowanie materiału polega na tym, że wyładowarka:

– podjeżdża do skrzyni środka transportowego z szuflą, która jest podniesiona do góry,

– szufla jest opuszczana,

– w efekcie jazdy ciągnika do tyłu szufla zgarnia materiał ze skrzyni.

Taka wyładowarka, bez ciągnika, waży 1,5 tony. Wysokość podnoszenia szufli wynosi 3,5 m, a jej udźwig – kg. Wydajność wyładowarki jest na poziomie ok. 30 ton na godzinę. Zalicza się do nich:

– ładowarki wielonaczyniowe,

– ładowarki rurowe,

– przenośniki taśmowe,

– inne.

Ładowarka wielonaczyniowa zbudowana jest z łańcuchowego podnośnika kubełkowego nabierającego i podnoszącego materiał, który ładuje się do środków transportowych rynną zsypową (egzamin ustny na uprawnienia architektoniczne).

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com