fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Linie o najwyższym napięciu

Elektroenergetyczne linie, których napięcie wynosi 400 kV stanowią źródło hałasu, kiedy panują złe atmosferyczne warunki. W czasie, kiedy panuje ładna pogoda nie powstają akustyczne zakłócenia i uciążliwości. Poziom dźwięków, jakie wytwarzają porównuje się w takiej sytuacji do poziomu dźwięków pochodzących ze środowiska. Rozporządzenie Ministra Środowiska wydane w dniu 14 czerwca 2007 roku określa wymagania związane z dopuszczalnym poziomem hałasów, jakie mogą powstać w środowisku. Jest tu ujęte w Dzienniku Ustaw z 2007 roku nr 120 poz. 826. (uprawnienia budowlane 2022)  

Linie o najwyższym napięciu
Linie o najwyższym napięciu

Zabezpieczenie eksploatacji linii NN

Zabezpieczenie eksploatacji linii NN odbywa się poprzez zastosowanie technologicznego pasa. Istniejące już linie NN muszą przejść modernizacje oraz remonty, aby ich techniczna sprawność została utrzymana, a funkcjonowanie linii dla ludzi oraz infrastruktury było w pełni bezpieczne. Przy pracach, jakie wykonuje się na słupie należy posiadać dostęp do nieruchomości w pobliżu stanowiska, gdzie znajduje się słup. Przy pracach polegających na wymianie przewodów albo w czasie awarii ważny jest dostęp do działek, jakie znajdują się w technologicznym pasie. Czasami nawet podczas wykonywania drobnych prac naprawczych przy przewodach konieczne staje się niekiedy postawienie koło linii podnośników, albo też konieczność opuszczenia przewodu.  (uprawnienia budowlane program) 

Nieodpowiednie projektowanie budowlanych inwestycji

Podczas wykonywania projektu inwestycji inwestor musi opracować projekt związany z zagospodarowaniem terenu albo działki.   (uprawnienia budowlane segregator )  Przed uzyskaniem pozwolenia na budowę odpowiedni administracyjny organ architektoniczno – budowlany musi sprawdzić zgodność projektu z zapisami, jakie znajdują się w miejscowym planie przestrzennego zagospodarowania albo z decyzją odnośnie warunków zabudowy i przepisami. Wykonywane dla projektowych celów mapy nie wskazują często, jak przebiega linia NN, w związku z zastosowaną skalą. Niekiedy korzystanie z nich może skutkować powstaniem niezgodności np. odnośnie zakresu związanego z zachowaniem odpowiednich odległości obiektu od linii, która ma być zlokalizowana w tym obszarze. Dotyczy to zarówno mieszkalnych budynków, jak i niemieszkalnych.(uprawnienia budowlane) 

Normy związane z liniami NN

Normy związane z projektowaniem elektroenergetycznych linii wskazują na ograniczenia w zabudowie oraz w zagospodarowaniu terenu w otoczeniu znajdującym się najbliżej linii. Przy liniach 400 i 200 kV, które zostały wybudowane w poprzednim wieku stosuje się odpowiednio normę PN-E-05100-1:1998. Zawarte są w niej wymagania dotyczące m.in. dopuszczalnych minimalnych odległości przewodów linii, kiedy występują skrzyżowania oraz zbliżenia z obiektami i budynkami. Wymagania wpływają na ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości tam, gdzie sąsiaduje ona z liniami. Przepisy stosuje się także podczas uzgadniania lokalizacji obiektów, które mają powstać niedaleko linii NN już istniejącej. Takie działanie zapewnia publiczne bezpieczeństwo dla wszystkich podmiotów oraz brak powstawania zakłóceń podczas wykonywania pracy linii NN. (uprawnienia budowlane kontakt)  

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com