fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Koszt postępowania kwalifikacyjnego – z czego wynika?

Musimy mieć świadomość, że podchodząc do egzaminu na uprawnienia budowlane, zdajemy egzamin państwowy. Jeśli chcemy więc wziąć w nim udział, musimy ponieść wszystkie koszty związane z postępowaniem kwalifikacyjnym.  Koszt postępowania kwalifikacyjnego wynika nie tylko z powodu przeprowadzenia samego egzaminu. Służy on również do opłacenia członków zespołów weryfikacyjnych, które sprawdzają wykształcenie kandydata oraz odbytego przez niego praktyki zawodowe. W 2019r. opłata za samą weryfikację uprawnień do projektowania bądź kierowania budową wynosiła 800zł. Za sprawdzenie naszych uprawnień pod kątem projektowania i kierowania budową łącznie należało zapłacić 1100zł. (uprawnienia budowlane) (program do egzaminu na uprawnienia na komputer)

Jak dokonać opłaty?

Koszt postępowania kwalifikacyjnego jest podzielony na dwie części. W pierwszej kolejności dokonujemy opłaty za rozpatrzenie wniosku i merytorycznej weryfikacji naszego wykształcenia i praktyk. Nie złożymy wniosku, jeśli nie dokonamy wcześniej stosownej opłaty, ponieważ razem z nim składamy potwierdzenie wpłaty środków. Drugą część opłaty uiszczamy po pozytywnej weryfikacji naszego wniosku, jednak nie później jak 14 dni przed egzaminem. Opłaty w obu przypadkach dokonuje się na konto bankowe okręgowej izby inżynierów budownictwa (właściwej dla naszego miejsca zamieszkania). Szczególną uwagę należy zwrócić na tytuł przelewu i opis za co dokonujemy wpłaty. Wysokość opłat ustalana Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa podczas corocznych posiedzeń. (materiały do egzaminu na uprawnienia budowlane)

Co gdy nie zdamy egzaminu?

Jeśli kandydat nie zda egzaminu ustnego, może on ubiegać się o powtórzenie egzaminu. Oczywiście odbywa się to za stosowną opłatą. W 2019r. opłata za ponowne przeprowadzenie egzaminu ustnego wynosiła 450zł w przypadku uprawnień odrębnych. Powtórzenie egzaminu ustnego dla uprawnień łącznych to już koszt 600zł. Ponowne przeprowadzenie całego egzaminu to ze względu na uprawnienia odrębne lub łączne koszt 800zł bądź 1100zł. Osobną sprawą jest także niepodejście do egzaminu. Opłata za weryfikację kwalifikacji nie jest co prawda zwracana, jednak jeśli nasza nieobecność na egzaminie będzie usprawiedliwiona, możemy ubiegać się o zwrot opłaty chociaż za niego. (akty prawne do egzaminu na uprawnienia architektoniczne)

Konieczność dokonania opłat

Egzamin na uprawnienia budowlane w każdej specjalności to egzamin państwowy. Każda osoba przystępująca do takiego egzaminu zdaje sobie sprawę z tego, że to ona ponosi jego koszta. Tylko po dokonaniu wpłaty zostaniemy dopuszczeni do egzaminu. Opłaty wnosi się na konto bankowe izby okręgowej, do której należymy przez nasze miejsce zamieszkania. Niezmiernie ważny jest tytuł przelewu, aby izba wiedziała, za co konkretnie są to pieniądze. Przejdźmy jednak do kwestii najistotniejszej – ile to wszystko kosztuje? Jaki będzie koszt postępowania kwalifikacyjnego w 2020r.? (egzamin ustny na uprawnienia budowlane)

Opłata pierwsza

Wydatki dotyczące egzaminu dzielą się na dwie części. Najpierw płacimy za samo rozpatrzenie naszego wniosku. W skład tego etapu wchodzi jeszcze kontrola merytoryczna wniosku i ocena praktyki zawodowej. Pierwszą wpłatę musimy uiścić jeszcze przed złożeniem wniosku, bo wśród załączników musi się znaleźć potwierdzenie dokonania opłaty. Jest to połowa kosztów egzaminu. (akty prawne do egzaminu na uprawnienia budowlane)

Opłata druga

Czas na drugą opłatę za proces kwalifikacji przychodzi po tym, jak nasz wniosek zostanie zakwalifikowany do dalszego postępowania. Informacja o tym dociera do kandydata nie później jak 14 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu. Przybiera ona postać dokumentu wysłanego listem poleconym. Jeśli kandydat na uprawnienia nie zaliczy egzaminu pisemnego, niestety przed ponownym podejściem do niego musi ponownie dokończać opłaty za przeprowadzenie egzaminu. W przypadku niezaliczenia części ustnej wnosimy tylko połowę kwoty za cały egzamin. Po tej wpłacie można jeszcze raz podejść do egzaminu ustnego. (testy uprawnienia architektoniczne)

Koszt postępowania kwalifikacyjnego – realne kwoty

Wysokość opłat zależy w dużej mierze od rodzaju uprawnień. Kwoty co roku ustala Krajowa Rada PIIB. Koszt zakwalifikowania wniosku wynosił w 2019r. 1100zł, jeśli ubiegaliśmy się o uprawnienia łączne lub 800zł, jeśli naszym celem były uprawnienia odrębne, czyli do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi. Opłaty za przeprowadzenie egzaminu są identyczne w każdym z tych dwóch przypadków. Za ponowne przeprowadzenie egzaminu zapłacimy odpowiednio 600zł lub 450zł. (uprawnienia architektoniczne – egzamin)

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com