Koszt postępowania kwalifikacyjnego

Koszt postępowania kwalifikacyjnego – z czego wynika?

Musimy mieć świadomość, że podchodząc do egzaminu na uprawnienia budowlane, zdajemy egzamin państwowy. Jeśli chcemy więc wziąć w nim udział, musimy ponieść wszystkie koszty związane z postępowaniem kwalifikacyjnym.  Koszt postępowania kwalifikacyjnego wynika nie tylko z powodu przeprowadzenia samego egzaminu. Służy on również do opłacenia członków zespołów weryfikacyjnych, które sprawdzają wykształcenie kandydata oraz odbytego przez niego praktyki zawodowe. W 2019r. opłata za samą weryfikację uprawnień do projektowania bądź kierowania budową wynosiła 800zł. Za sprawdzenie naszych uprawnień pod kątem projektowania i kierowania budową łącznie należało zapłacić 1100zł. (uprawnienia budowlane) (program do egzaminu na uprawnienia na komputer)

Koszt postępowania kwalifikacyjnego – jak dokonać opłaty?

Koszt postępowania kwalifikacyjnego jest podzielony na dwie części. W pierwszej kolejności dokonujemy opłaty za rozpatrzenie wniosku i merytorycznej weryfikacji naszego wykształcenia i praktyk. Nie złożymy wniosku, jeśli nie dokonamy wcześniej stosownej opłaty, ponieważ razem z nim składamy potwierdzenie wpłaty środków. Drugą część opłaty uiszczamy po pozytywnej weryfikacji naszego wniosku, jednak nie później jak 14 dni przed egzaminem. Opłaty w obu przypadkach dokonuje się na konto bankowe okręgowej izby inżynierów budownictwa (właściwej dla naszego miejsca zamieszkania). Szczególną uwagę należy zwrócić na tytuł przelewu i opis za co dokonujemy wpłaty. Wysokość opłat ustalana Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa podczas corocznych posiedzeń. (materiały do egzaminu na uprawnienia budowlane)

Koszt postępowania kwalifikacyjnego – co gdy nie zdamy egzaminu?

Jeśli kandydat nie zda egzaminu ustnego, może on ubiegać się o powtórzenie egzaminu. Oczywiście odbywa się to za stosowną opłatą. W 2019r. opłata za ponowne przeprowadzenie egzaminu ustnego wynosiła 450zł w przypadku uprawnień odrębnych. Powtórzenie egzaminu ustnego dla uprawnień łącznych to już koszt 600zł. Ponowne przeprowadzenie całego egzaminu to ze względu na uprawnienia odrębne lub łączne koszt 800zł bądź 1100zł. Osobną sprawą jest także niepodejście do egzaminu. Opłata za weryfikację kwalifikacji nie jest co prawda zwracana, jednak jeśli nasza nieobecność na egzaminie będzie usprawiedliwiona, możemy ubiegać się o zwrot opłaty chociaż za niego. (akty prawne do egzaminu na uprawnienia architektoniczne)

Podziel się:

Ocena artykułu:

0
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.