fbpx
program
Uprawnienia Budowlane
  1. Kontrola obiektu budowlanego – mkto ma obowiązek powiadomienia o przeprowadzonej kontroli?

Właściwy organ powinien być powiadomiony o przeprowadzonej kontroli przez osobę która tej kontroli dokonała.

 

kontrola obiektu
kontrola obiektu

 

  1. Kiedy należy wykonywać kontrole obiektów budowlanych i co należy sprawdzić?

Zgodnie z Rozdziałem 6 Ustawy Prawo Budowlane obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane kontroli rocznej, polegające na sprawdzeniu stanu technicznego:

  1. elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,
  2. instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
  3. instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

Dla obiektów  o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000m2 lub obiektów o pow. dachu ponad 1000 m2 powyższą kontrolę należy przeprowadzać co najmniej dwa razy w roku.

Kontrole należy wykonywać ponadto raz na 5 lat w celu sprawdzenia stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia. Kontrola taka powinna umożliwiać sprawdzenie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

 

  1. Kiedy nie trzeba przeprowadzać kontroli rocznej?

Zgodnie z Ustawą Prawo budowlane z obowiązku kontroli rocznej zwolnieni są właściciele i zarządcy:

1) budynków mieszkalnych jednorodzinnych;

2) budownictwa zagrodowego i letniskowego,

3) obiektów niewymagających pozwolenia na budowę.

 

4.Co sprawdzamy w czasie kontroli 5 letniej?

Kontrola obiektu budowlanego przeprowadzana co najmniej raz na pięć lat obejmuje:

-sprawdzenie stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia;

-badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, odporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

 

Wybierz już dzisiaj swój dostęp do naszych programów:

http://uprawnienia-budowlane.com/cennik

Podziel się:
Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com