fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Klasyfikacja obiektów budowlanych

Obiekty budowlane, które występują w zakładach, które produkują cement można podzielić na różne typy. Można je sklasyfikować np. z uwagi na pełnioną funkcję technologiczną czy na formę konstrukcyjną (uprawnienia budowlane).

Klasyfikacja obiektów budowlanych
Klasyfikacja obiektów budowlanych

Podział ze względu na funkcję technologiczną wygląda następująco:

a) obiekty składowania – składowiska materiałów: surowiec łamany, żużel wielkopiecowy w stanie dostawy, gips, wypałki, klinkier, węgiel w stanie dostawy i inne, silosy,

b) obiekty produkcyjne – łamiarnie, młynownie i suszarnie, baseny szlamowe, zbiorniki korekcyjne lub homogenizacyjne, piecownie, pakownie oraz kominy,

c) obiekty administracyjno-socjalne,

d) obiekty pomocnicze – kompresorownie, kotłownie, podstacje elektryczne, warsztaty, odlewnie, parowozownie, stacje przeładunkowe, konstrukcje nośne urządzeń transportu wewnątrzzakładowego: stacje wyładowcze surowca, załadowcze cementu itp., obiekty gospodarki wodnej: studnie, ujęcia, zbiorniki, składy paliw płynnych, garaże, budynek straży pożarnej, laboratoria,

Jeżeli chodzi z kolei o podział ze względu na formę konstrukcyjną to wyróżnia się:

a) zbiorniki – baseny szlamowe, zbiorniki korekcyjne i homogenizacyjne, silosy – magazyny gotowego cementu,

b) zasadnicze obiekty o zabudowie szkieletowej: piecownie, łamiarnie, młynownie,

c) obiekty halowe – składy surowców, węgla i klinkieru,

d) inne obiekty o zabudowie szkieletowej: pakownie, suszarnie, kotłownia, podstacje elektryczne, warsztaty, parowozownia, garaże itp., budynki administracyjno-socjalne,

e) konstrukcje fundamentowe – fundamenty pod piece obrotowe, młyny, kruszarki itp.,

f) obiekty specjalne – kominy odprowadzające gazy spalinowe z pieców wypałowych, konstrukcje nośne urządzeń pomocniczych (dmuchawy, przenośniki, urządzenia odpylające), obiekty związane z gospodarką wodną (studnie, przepompownie, składy paliw płynnych w formie zbiorników) i inne.

Jak widać, zgodnie z tymi klasyfikacjami można ustalić, że wśród obiektów budowlanych w cementowniach występują różne formy konstrukcyjne (program na uprawnienia budowlane). Większość z nich można spotkać również w innych firmach przemysłowych.

Skład surowców

Głównym magazynem cementowi jest skład surowców. Magazynuje się w nim surowiec, a także klinkier, który został wyprodukowany w nadmiarze. Składem surowca jest hala, która jest wyposażona w minimum dwie suwnice. Szerokość magazynu może osiągać 31 m. Długość wynosi od 200 do 350 m, a wysokość użytkowa osiąga 25 m. Najczęściej przykrywa się halę tylko częściowo.

Żeby móc dobrać odpowiednie rozwiązanie konstrukcyjne, trzeba wiedzieć, że zależy ono od przyjętej konstrukcji dachu, belek podsuwnicowych oraz słupów wraz z elementami oporowymi podłużnymi i poprzecznymi, które oddzielają od siebie różne składowane materiały (program egzamin uprawnienia 2021).

Konstrukcja dachu

Najczęściej stosowanym w Polsce przykryciem było przykrycie z prefabrykowanych płyt żelbetowych. Pokrywane były one papą. Opierały się na wiązarach i płatwiach stalowych. Przykładem takiego rodzaju okryć dachowych są cementownie: „Rejowiec”, „Wiek II” i „Chełm”. W innych zakładach wykorzystywano płyty panwiowe o wymiarach 738 x 150 x 35 cm. Opierały się one na dźwigarach kablobetonowych KBS 30, które rozstawione były w kierunku podłużnym hali w odległości co 7,5 m. Tutaj przykładem jest ZSH „Górka” (akty zgodnie z wykazem Izby Inżynierów).

W dzisiejszych czasach nie używa się dźwigarów kablobetonowych. Powodami, dla których z tego zrezygnowano, były:

– zapotrzebowanie na ciężki sprzęt montażowy,

– ograniczenie przekrycia przęseł do kilku decyzją technologów.

Aktualnie najchętniej wybieranym okryciem jest to, gdzie wykorzystuje się wiązary i płatwie stalowe. Drugim wyborem są także pokrycie dobrymi jakościowo płytami azbestowo – cementowymi falistymi albo blachą falistą.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com