fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Prace budowlane kontroluje się w odpowiedni sposób. Zarządcą tych czynności jest właśnie kierownik budowy. Bez jego obecności nikt nie może rozpocząć inwestycji, ani też rozbudowy domu czy budynku. Kierownik budowy czuwa nad przestrzeganiem norm prawnych i przepisów, aby budowa była zgodna z otrzymany pozwoleniem. Obowiązek  kierownika na budowie wymagany jest przez artykuł 42 Prawa Budowlanego z 7 lipca 1994 roku. (uprawnienia architektoniczne – egzamin)

Dokument ten określa dokładnie zadania pracownika budowlanego, jego wykształcenie oraz zasady zachowania bezpieczeństwa.

Kierownik budowy ponosi odpowiedzialność zawodową, dyscyplinarną za nieprawidłowości i błędy, które mogą wyniknąć na placu budowy. Ale również za uchybienia względem obowiązków zawodowych. (informacje na temat egzamin na uprawnienia budowlane)

Wszystkie ważne informacje zawarte są przez kierownika w dzienniku budowy, również takie adnotacja mogą umieszczać w nim inwestor, architekt czy też projektant oraz geodeta, inspektor nadzoru inwestorskiego i pracownicy organów nadzoru budowlanego w ramach czynności kontrolnych. (egzamin ustny uprawnienia architektoniczne – pytania)

Kierownik budowy i jego obowiązki

Można powiedzieć że obowiązki dzielą się na trzy etapy: te, które wiążą się z początkiem inwestycji, w trakcie całej budowy oraz po zakończeniu budowy.

Jeśli chodzi o o rozpoczęcie prac,  do zadań kierownika budowy należy złożenie świadczenia do wydział nadzoru budowlanego, przyjęcie obowiązku kierowania daną inwestycją, przejęcie protokolarne od inwestora placu budowy oraz sprzętu, który musi być odpowiednio zabezpieczony, cały teren budowy oraz kierownik sporządza plan bezpieczeństwa inwestycji. W trakcie budowy kierownik nadzoruje wszystkie prace budowlane, prowadzi dokładną dokumentację, wstrzymuje roboty w przypadku, gdy pojawiają się sytuacje zagrażających życiu lub zdrowiu pracowników.  Musi on zgłaszać inspektorowi nadzoru bądź inwestorowi ukończenie prac do odbioru. (testy uprawnienia architektoniczne)Podziel się:
Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com